Skip to content

خبر داخلی فرزان: امضای تفاهم نامه همکاری میان موسسه فرزان و سایت پزشکان ایرانی

به منظور ارتقای سطح همکاری ها میان موسسه توسعه دانش، پژوهش و فن آوری فرزان و سایت پزشکان ایرانی تفاهم نامه ای به امضای طرفین رسید. این تفاهم نامه دربرگیرنده اجرای طرح ها و برنامه های آموزشی و پژوهشی بصورت مشترک در حوزه های مورد علاقه طرفین می باشد. بر این اساس انتظار می رود با توجه به پتانسیل های موجود در هر یک، روند اجرای برنامه های پژوهشی مشترک تسریع و تسهیل گردد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها