Skip to content

خبر فرزان:انعقادتفاهم نامه همکاری میان مرکزتحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران و موسسه فرزان

مرکز روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران – قطب روماتولوژی کشور – و موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان تفاهم نامه همکاریهای پژوهشی امضا کردند.

 

به موجب این تفاهم نامه، مرکز تحقیقات روماتولوژی و موسسه فرزان توافق کردند در زمینه های “طراحی و ایجاد سامانه ثبت اطلاعات بالینی بیماران روماتولوژی (Diseases Registry)”، “طراحی و اجرای مطالعات علم سنجی (Scientometrics)”، “طراحی و اجرای طرح های مشترک بویژه پژوهشهای بالینی و اپیدمیولوژیک”، “ارتقای کیفی نشریات و مجلات پژوهشی”، “جذب منابع پژوهشی و گرنتهای تحقیقاتی خارجی و داخلی” و “برگزاری دوره های آنلاین آموزش الکترونیک پژوهش” همکاری مشترک داشته باشند.

 

پیرو این تفاهم نامه و با امضای قراردادهای مجزای همکاری بین این دو مرکز، توافق شد موسسه فرزان با ایجاد زیر ساخت نرم افزاری آنلاین مدیریت اطلاعات بالینی (فرادیتا)، زمینه طراحی و استاندارد سازی نخستین بانک اطلاعات بالینی بیماران مبتلا به اسکلرودرمی را فراهم کند. همچنین مرکز تحقیقات روماتولوژی و موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان (گروه علم سنجی فرزان) طراحی و اجرای ۲ مطالعه علم سنجی در حوزه  “بیماری بهجت” و “بیماریهای سرونگاتیو” را در دستور کار قرار دادند. مرکز تحقیقات روماتولوژی و موسسه فرزان در ویرایش و نمایه سازی Iranian Journal of Rheumatology نیز همکاری خواهند داشت.

 

با امضای این تفاهم نامه و قراردادهای همکاری، مرکز تحقیقات روماتولوژی و موسسه فرزان جهت رشد پژوهشهای روماتولوژی در کشور و ایجاد شبکه های پژوهشی روماتولوژی همکاری خواهند کرد.

 

مرکز تحقیقات روماتولوژی ایران، قطب روماتولوژی کشور و دارای نقش محوری در پژوهشهای روماتولوژی ایران می باشد. این مرکز تحقیقاتی با هدف آموزش پزشکی، انجام پژوهشهای کاربردی و درمان بیماران، در سال ۱۳۶۰ پایه گذاری شده و تا کنون منشا آموزش بسیاری از متخصصان و نیز مجری پژوهشهای ارزشمندی در زمینه روماتولوژی بوده است.

 

موسسه توسعه دانش پژوهش و فناوری فرزان از بدو تأسیس در سال ۱۳۸۰ تــاکنون در زمینه های طراحی و اجرای پژوهشهای بالینی، طراحی و اجرای مطالعات علم سنجی، ایجاد زیرساختهای پژوهشی فناوری اطلاعات، خدمات ویرایش و ارتقای کیفی به مجلات پژوهشی، ایجاد زیر ساخت آنلاین آموزشهای الکترونیک و نگارش علمی و مشاوره پژوهشی ارائه خدمات می نماید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها