Skip to content

خبر فرزان:پس ازانتشار۲۱۸مقاله درمجلات بین المللی-دوره جدیدعضوگیری گروه نگارش علمی موسسه فرزان آغازشد

گروه نگارش علمی موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان از میان دانشجویان و پژوهشگران مستعد و علاقمند، با هدف نگارش مقاله و تقویت مهارت نگارش علمی آغاز به عضو گیری کرد.

اعضای گروه نگارش علمی،  مجموعه ای از پژوهشگران جوان و متبحر در حوزه های مختلف نگارش علمی هستند که با تسلط به زبان انگلیسی به نگارش و ویرایش مقالات علمی می پردازند. از فعالیتهای این گروه می توان به برگزاری جلسات نقد مقاله، برگزاری کنفرانس های آموزشی، انتشار کتاب نگارش علمی و برگزاری کارگاه های نگارش علمی اشاره کرد. همچنین از توفیقات این گروه می توان به چاپ ۲۱۸ مقاله علمی در مجلات معتبر بین المللی با IF هایی تا حداکثر ۲۴ اشاره کرد.

موسسه فرزان پایه گذار نخستین مرکز تخصصی نگارش علمی در ایران می باشد و برنامه های این گروه در راستای چشم انداز آینده این مرکز بنا شده و دامنه فعالیت های آن به سرعت در حال توسعه است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها