Skip to content

خبر فرزان: آغاز ارائه مشاوره گرانت به پژوهشگران، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

در ایران و جهان سازمانهای مختلفی به طرحهای تحقیقاتی بودجه می دهند. پژوهشگران ایرانی کمتر از این بودجه ها بویژه بودجه های بین المللی بهره مند شده اند. گرچه در شرایط کنونی که کشورمان در آن قرار دارد کار دشواری پیش روست اما ما سعی در هدایت و جذب این بودجه ها به شکل گرانت به طرحهای ارزشمند پژوهشگران کشورمان داریم.

بر این اساس، موسسه فرزان در خدمتی جدید به پژوهشگران ارجمند برای دریافت گرانتهای خارجی و داخلی ارائه مشاوره می نماید. گروه هدف شامل پژوهشگران ارجمند و مراکز تحقیقاتی ودانشگاهی می باشد. نحوه همکاری با پژوهشگران به شرح زیراست:

پژوهشگران: ارائه ایده و پروپوزال تحقیقاتی از پژوهشگر و تنظیم پروپوزال وشناسایی منابع و پیگیریهای جذب اعتبار توسط موسسه

مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها: ارائه پروپوزالهای مصوب / غیرمصوب برگزیده از سوی مراکز و شناسایی منابع وپیگیری جذب اعتبار توسط موسسه

• تسهیلات ویژه ای برای پژوهشگران و طرحهای برتر در نظر گرفته شده است.
• نکته جالب توجه آن است که دریافت هرگونه وجهی تنها در صورت موفقیت در دریافت گرانت خواهد بود.
• برای مراکز تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته شده است.

 

با سپردن ایده یا پروپوزالتان (مصوب/ غیر مصوب) به ما، می توانید شانس خود را برای جذب گرانتهای بین المللی بصورت رایگان امتحان کنید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها