Skip to content

خبر فرزان: آغاز پنجمین سال انتشار خبرنامه الکترونیک فرزان

خبرنامه الکترونیک فرزان نخستین خبرنامه الکترونیک پژوهش در کشور است که به صورت ماهیانه برای پژوهشگران حوزه علوم پزشکی در داخل و خارج از کشور ارسال می‌گردد. نخستین شماره این خبرنامه در دی ماه ۱۳۸۵ با شمارگان ۸۰۰۰ نسخه الکترونیک منتشر شد و پس از گذشت ۴ سال، به شمارگان ۱۷۰۰۰ نسخه رسیده است.

از بخشهای متنوع خبرنامه می‌توان به بخش مصاحبه با صاحبنظران حوزه علوم پزشکی، مقالات تحلیلی، مقالات آموزشی و اخبار پژوهشی ماه گذشته اشاره کرد که این تنوع موضوعی باعث جذب گروه‌های مختلف حوزه علوم پزشکی شده است. از ویژگیهای این ماه نامه الکترونیک، انتشار منظم و سر موعد شماره‌های پیشین طی ۴ سال گذشته است که از نقاط قوت هر نشریه‌ای محسوب می‌شود.

این نشریه الکترونیک تاکنون با انتشار ۱۰ مصاحبه اختصاصی با افراد شاخص و نیز سیاستگزاران پژوهشهای علوم پزشکی، ده ها مقاله آموزش پژوهش و صدها عنوان خبری، نشریه ای نام آشنا برای جامعه پزشکی کشور می باشد. در آغاز پنجمین سال انتشار خبرنامه الکترونیک فرزان، شاهد تغییرات ساختاری در قالب اخبار و مطالب خواهیم بود. افزایش شمار مصاحبه های اختصاصی و انتشار اخبار ویژه پژوهش و نیز ارائه مقالات تحلیلی مرتبط با پژوهشهای علوم پزشکی از جمله بخشهایی خواهند بود که امید است با عنایت باریتعالی، در شماره های آتی خبرنامه مورد توجه بیشتری واقع شوند. در این مسیر از هرگونه پیشنهاد و نظر راهبردی به منظور ارتقای شاخصهای کیفی خبرنامه الکترونیک فرزان استقبال خواهد شد. به این منظور می‌توانید “مطالب و مقالات” خود را جهت انتشار در این خبرنامه برای ما ارسال دارید.

روابط عمومی موسسه فرزان به عنوان مجری انتشار خبرنامه الکترونیک فرزان، از همراهی ۴ ساله شما سروران گرامی کمال قدردانی را دارد و توفیقات روز افزون را برای شما از درگاه باریتعالی خواستار است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها