Skip to content

خبر فرزان: انتشار اخبار پیشرفهای علمی ایران توسط نشریه معتبر Science Watch

پیرو آخرین به روز رسانی دوماهانه شاخص اساسی علم (Essential Science Indicator-ESI) توسط تامسون رویترز، نشریه معتبر ScienceWatch.com لیستی از دانشمندان، کشورها، مؤسسات و مجلاتی را که بالاترین درصد رشد ارجاع (Citation) را طی سومین و چهارمین دوماهانه ۲۰۰۸ (از ماه ژوئن تا آگوست ۲۰۰۸) کسب کرده اند تهیه کرده است. این گروه ها به عنوان “ستارگان در حال صعود” در رشته تحقیقاتی مربوط به خود معرفی شده اند.

در هر یک از این گروه ها نام ۲۲ مورد از برجسته ترین و پیشروترین دانشمندان، کشورها، مؤسسات و مجلات در زمینه تحقیقاتی مربوطه لیست شده است.

در گروه دانشمندان، مجلات و مؤسسات نام هیچ یک از دانشمندان، مجلات و مؤسسات ایرانی به چشم نمی خورد.

در گروه کشورها، نام ۲۲ کشور لیست شده است که در این میان ایران و پاکستان موفق به کسب مقام “ستاره در حال صعود” در چندین رشته شده اند که ایران در  ۳ حوزه تحقیقاتی “پزشکی”، “زیست و بیو شیمی” و “میکروبیولوژی” و پاکستان در ۲ حوزه “علوم رایانه” و “مهندسی” حائز این رتبه ها شده اند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها