Skip to content

خبر فرزان: انعقاد قرارداد همکاری با مرکز تحقیقات پوست و جذام

“مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران” و “موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان” در زمینه ایجاد پایگاه آنلاین ثبت و مدیریت اطلاعات بالینی بیماران درماتیت تماسی (CDR) قرارداد همکاری امضا کردند.
به موجب این قرارداد ایجاد و راه انداری پایگاه آنلاین ثبت و مدیریت اطلاعات بالینی بیماران درماتیت تماسی به عنوان نخستین سامانه ثبت این بیماری در دستور کار قرار گرفت. مرکز تحقیقات پوست و جذام به عنوان پشتوانه علمی و اعتباری سامانه و موسسه فرزان با تکیه بر توانمندیهای نرم افزار مدیریت اطلاعات بالینی فرادیتا، به عنوان بازوی فنی سامانه ایفای نقش خواهند نمود.
مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام، از سال ۱۳۷۱ با هدف ایجاد هماهنگی میان تمامی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینه بیماریهای پوست وجذام تاسیس و پایه گذاری گردید. این مرکز آموزشی و پژوهشی تاکنون منشا ده ها طرح تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی و تربیت ده ها متخصص بیماریهای پوست بوده است.
موسسه توسعه دانش پژوهش و فناوری فرزان از بدو تأسیس در سال ۱۳۸۰ تــاکنون در زمینه های طراحی و اجرای پژوهشهای بالینی، طراحی و اجرای مطالعات علم سنجی، ایجاد زیرساختهای پژوهشی فناوری اطلاعات، خدمات ویرایش و ارتقای کیفی به مجلات پژوهشی، ایجاد زیر ساخت آنلاین آموزشهای الکترونیک و نگارش علمی و مشاوره پژوهشی ارائه خدمات می نماید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها