Skip to content

خبر فرزان: تایید صلاحیت آموزشی موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان توسط وزارت نفت

صلاحیت آموزشی موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان برای ارائه آموزشهای الکترونیک به تایید وزارت نفت – شرکت ملی نفت ایران رسید.
صلاحیت موسسه فرزان برای برگزاری دوره های آموزش الکترونیک در حوزه های تحول کیفیت سلامت (HQT)، سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، مدیریت، رایانه (ICDL) و دوره های عمومی تایید شده است.

موسسه فرزان با  برجسته ترین مدرسین در حوزه های فوق و با امکانات چندرسانه ای (Multimedia) و نیز فناوریهای آموزشی مدرن از قبیل وبینار، گفتگوی آنلاین، ارتباط پیامکی و آزمون آنلاین در زمینه آموزشهای الکترونیک پیشرو می باشد.
گفتنی است به منظور احراز صلاحیت، معیارهای ممیزی متعددی بررسی و ارزیابی می گردد و گواهینامه مذکور به منزله مجوز همکاری آموزشی موسسه فرزان با کلیه شرکتها و موسسات تابعه وزارت نفت می باشد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها