Skip to content

خبر فرزان: تایید صلاحیت موسسه فرزان برای آموزشهای ضمن خدمت توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی و استانداری

مرکز آموزش مدیریت دولتی و استانداری تهران صلاحیت موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان را برای آموزشهای ضمن خدمت کارکنان دولت تایید کردند. پس از مدت ۲ سال و با بررسی صلاحیتهای عمومی و تخصصی موسسه و کادر آموزشی و تخصصی آن، موسسه فرزان مجوز آموزش کارکنان دولت را دریافت نمود.
در اجرای ماده ۵۸ و ۵۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲ آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مذکور، سازمان برنامه و بودجه ]معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری[ موظف است به‌منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاههای اجرایی‌، نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرائی را طراحی و انگیزه‌های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تأمین نماید به نحوی که رابطه‌ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد.
همچنین دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت‌، برنامه‌های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.

بر اساس این قانون، دستگاههای اجرایی می‌توانند کلیه مراحل طراحی‌، اجراء و ارزشیابی دوره‌ها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید رسیده باشد، واگذار نمایند.
بر این اساس موسسه فرزان به عنوان مرکز دارای صلاحیت در آموزش مدیران وکارکنان دولت شناخته شده است و از این پس مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی ضمن شرکت در دوره های آموزشی موسسه، از امتیازات ویژه برای ارتقای شغلی نیز بهره مند می گردند.
موسسه هم اکنون علاوه بر آموزشهای حضوری، برنامه های جامعی را  با تمرکز ویژه بر آموزشهای آنلاین مدیران و کارکنان در دست اجرا دارد و در حوزه های پژوهشی و آموزشی خصوصا در زمینه پزشکی فعالیت خواهد داشت.
گفتنی است موسسه فرزان در حوزه آموزشهای الکترونیک فعال است و تا کنون ۱۵۰۰۰ نفر در بیش از ۵۰۰ مرکز، از این آموزشها بهره برده اند. نرم افزار فراسا به عنوان یک سامانه آموزش و سنجش الکترونیک توسط موسسه طراحی و ایجاد شده و به تایید شورای عالی انفورمایتک کشور و مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز رسیده است. این سامانه  کلیه ویژگیهای یک آموزش الکترونیک مدرن را داراست.
از تمامی دستگاه های دولتی و عمومی دعوت می شود برای مراحل مختلف طراحی و برنامه ریزی، نیازسنجی، اجرا و ارزشیابی آموزشهای ضمن خدمت کارکنان خود با موسسه فرزان مشورت نمایند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها