Skip to content

خبر فرزان: تعداد مقالات منتشر شده از موسسه فرزان در مجلات بین المللی از مرز ۴۰۰ مقاله گذشت

تعداد مقالات منتشر شده از موسسه فرزان در مجلات بین المللی از مرز ۴۰۰ مقاله گذشت. موسسه فرزان در مهر ماه سال ۱۳۹۱ موفق به اخذ پذیرش برای ۱۲ عنوان مقاله از مجلات معتبر بین المللی گردید. بیشترین ضریب تاثیر مجلات یا IF در حد ۲۴ بوده و تنها در سال جاری ۲ مقاله در مجلات با IF های دو رقمی منتشر شده است.
لازم به ذکر است  موسسه فرزان به عنوان پایه گذار نخستین مرکز تخصصی نگارش علمی در ایران، تاکنون موفق به انتشار بیش از ۴۰۰ مقاله در مجلات بین المللی با ضریب تاثیر (IF) حداکثر ۲۴ گردیده است و بدون وابستگی به منابع دولتی به سهم خود در افزایش شاخصهای تولید علم کشور ایفای نقش کرده است.
گروه نگارش علمی این موسسه به عنوان ارائه دهنده خدمات مشاوره پژوهشی، آمادگی خود را برای همکاری با دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، سازمانهای متولی امر پژوهش، اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران فرهیخته کشورمان اعلام می دارد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها