Skip to content

خبر فرزان: تنها با یک کلیک…

از این پس با خدمات متنوع مؤسسه فرزان تنها یک کلیک فاصله دارید…

بخش درخواست خدمات آنلاین فرزان راه‌اندازی شد. برای دسترسی به این از منوهای سمت راست، منوی مربوط به درخواست آنلاین خدمات را انتخاب فرمایید.

بخش درخواست آنلاین خدمات فرزان این امکان را فراهم می‌سازد تا فقط با پر کردن فرم مربوطه و ارسال آن از خدمات ما بهره‌مند شوید. سامانه مزبور به شما اجازه می‌دهد تا در صورت لزوم فایل مورد نیاز را به همراه فرم درخواست خدمات ارسال کنید.

از این پس پژوهشگران ارجمند قادرند علاوه بر ارتباط با ایمیل، از طریق این بخش نیز با مؤسسه فرزان در ارتباط باشند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها