Skip to content

خبر فرزان: راه اندازی ایستگاه پژوهش در بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش

موسسه توسعه دانش، پژوهش و فن آوری فرزان در چارچوب همکاری خود با سازمان تامین اجتماعی در بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش، اقدام به راه اندازی ایستگاه اطلاع رسانی و خدمات پژوهشی نموده است.
با استفاده از این سامانه، پژوهشگران می توانند بدون حضور در موسسه با خدمات موسسه آشنا شده و در صورت نیاز، درخواست خود را جهت استفاده از خدمات موسسه ارسال نمایند.
این سامانه هم اکنون در بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش فعال می باشد و ان شاء ا… در برنامه های توسعه در سال جدید، در سایر بیمارستان ها و مراکز پژوهشی و درمانی نیز نصب و راه اندازی می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها