Skip to content

خبر فرزان: راه اندازی سامانه الکترونیک ارزشیابی دانش، پژوهش و فناوری سنجه

راه اندازی سامانه الکترونیک ارزشیابی دانش، پژوهش و فناوری سنجه

 

ارزشیابی (Evaluation) از ارکان برنامه ریزی در کلیه سیتمها بویژه سیستمهای علمی، پژوهشی و فناوری است. درسیستمهای آکادمیک به عنوان یکی از مهمترین ساختارهای اجتماعی دانش بنیان (Science-based) ارزشیابی در سطوح مختلف بصورت روزمره صورت می گیرد. بدین ترتیب که بسادگی از ارزشیابی های دوره ای یا جامع دانشجویان تا ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی  در چارچوب ارتقاء، ارزشیابی طرحهای تحقیقاتی در قالب پروپوزال (Proposal)، ارزشیابی یا مرور (Review) مقالات جهت چاپ در مجلات یا ارائه در کنفرانسهای علمی آغاز می گردد و تا پیجیده ترین مدلهای ارزشیابی سیستمها همچون فناوریها، مجلات، مراکز پژوهشی، دانشگاه ها، و حتی کشورها پیش می رود.
در کشورمان، ایران، با تلاش همه جانبه دانشمندان متعهد و متخصص ایرانی و توجه ویژه دولتها و نظام جمهوری اسلامی به دانش و فناوری، شاهد توسعه چشمگیر در برنامه ها و مراکز علمی و پژوهشی هستیم و هر روز اخبار جدیدی از موفقیتهای دانشمندان و پژوهشگران کشورمان در عرصه های مختلف به گوش می رسد. از آنجا که طی سالهای گذشته کمیت و تعداد دانشگاه های کشور بسرعت افزایش یافته است اینک توجه به کیفیت برنامه ها و سیستمهای علمی اهمیتی دوچندان پیدا کرده است. تداوم و توسعه این روند با پایش مستمر، برنامه ریزیهای دقیق و دقت در الگوهای مصرف منابع امکانپذیر است.  لذا در نخستین روزهای سالی که به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شده است، موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان در راستای سیاستهای اصولی و جهتگیریهای صحیح معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به راه اندازی سامانه ارزشیابی دانش، پژوهش و فناوری (سنجه) نموده است.

این سامانه دارای سه سایت یا بخش اصلی است:

سایت آبی رنگ: ارزشیابی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور
سایت سبز رنگ: ارزشیابی مجلات علوم پزشکی کشور
سایت قرمز رنگ: ارزشیابی جشنواره ها و همایشهای علمی

در سایت ارزشیابی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی علاوه بر اعلام عملکرد و نتایج طرحهای اجرا شده در سطح کشور، اخبار مرتبط با ارزشیابی و رتبه بندی های داخلی و بین المللی مراکز علمی و پژوهشی ایرانی و خارجی درج می شود. سنجه قادر به ارائه سرویسهای ارزشیابی و پایش به مراکز دانشگاهی  و پژوهشی برای بررسی کیفیت و کمیت محصولات پژوهشی یا عملکرد پژوهشگرانشان است. از جمله امکانات قابل استفاده سنجه برای مراکز پژوهشی و صنایع دارویی پایش (Monitoring) مطالعات اپیدمیولوژیک و کارآزماییهای بالینی جهت اطمینان از اعتبار و درستی داده ها می باشد.
در سایت ارزشیابی مجلات علوم پزشکی کشور محور اصلی اجرای برنامه ارزشیابی مجلات علوم پزشکی زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت می باشد. در کنارآن، سنجه در این بخش، مطالب مفید و آموزشی برای سردبیران و همچنین اخبار مربوط به موضوع در زمینه مجلات داخلی و بین المللی منتشر می نماید.
سایت ارزشیابی جشنواره ها و همایشهای علمی دربرگیرنده مطالبی در مورد ارزشیابی مقالات و مطالعات پژوهشی است. سردبیران مجلات و مسوولین برگزاری همایشها و جشنواره ها می توانند از مشاوره و حمایت سامانه سنجه برای ارزشیابی و رتبه بندی مقالات و مطالعات ارائه شده بهره جویند.
در عین حال پژوهشگران یا مراکز پژوهشی می توانند مقالات و مطالعات پژوهشی خود را جهت ارزشیابی رایگان برای ما ارسال کنند. سنجه پس از تحلیل، گزارش مکتوبی را در مورد ملاحظات متدولوژیک، آماری، محتوایی، فنی و نگارش انگلیسی مقاله به شما ارائه می نماید.

برای دسترسی به این سامانه و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیک http://www.sanje.ir/ مراجعه فرمایید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها