Skip to content

خبر فرزان: سازمان پژوهشهای بالینی فرزان، نخستین سازمان پژوهشهای بالینی ایرانی

فرزان؛ نخستین سازمان پژوهشهای بالینی ایرانی است که در سال ۱۳۸۶ به تایید و ثبت معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) رسیده است و در زمینه تحقیق و توسعه دارویی فعال است. ۱۴ قرارداد و ۱۶ تفاهم نامه بین المللی با کشورهای امریکایی، اروپایی و آسیایی در کارنامه این سازمان نوآور ایرانی قرار دارد.

سازمان پژوهشهای بالینی فرزان با شبکه‌ای از پژوهشگران در ۱۷ شهر و ۲۵ مرکز پژوهشی کشور امکان طراحی و اجرای طرحهای چند مرکزی در سطح ملی و مشارکت در طرحهای بین المللی را داراست.
کار روی دو ترکیب دارویی گیاهی-دریایی ایرانی که یکی از آنها هم اکنون توسط یکی از شرکتهای داروسازی ایرانی به بازار عرضه شده است، نمونه  ای از این دستاوردها می باشد.
این سازمان ضمن اشتغال زایی دانش آموختگان دانشگاهی و صدور خدمات پژوهشی به خارج و ورود ارز به کشور، با تمرکز بر سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، در جهت کسب جایگاه نخست منطقه در زمینه مطالعات بالینی و دارویی، فعالیت گسترده‌ای داشته است. در راستای همکاریهای بین المللی تاکنون تفاهم نامه‌ها و قراردادهای همکاری متعددی با مراکزی از کشورهای امریکا، استرالیا، فرانسه، آلمان، هلند، ژاپن، اسکاتلند، سنگاپور، سوریه و افغانستان منعقد داشته است.
بر اساس گزارش UNCTAD با عنوان “سیاستهای دانش، فناوری و نوآوری در جمهوری اسلامی ایران” که به سفارش وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری تهیه و منتشر شده است، یکی از دو عامل برجسته‌ای که در سامانه تولیدات دارویی ایران وجود نداشتند، سازمانهای تحقیقات بالینی هستند. این گزارش بر ضرورت حمایت دولت از ایجاد چنین مراکزی در ایران تاکید نموده است.
گفتنی است سازمانهای پژوهشهای بالینی، مراکزی هستند که پژوهشهای دارویی از شرکتهای داروسازی به آنها برونسپاری می شود. رشد سریع این سازمانها در کشورهای اروپایی، آمریکایی و همچنین چین و هند نقش عمده ای در مطرح شدن این کشورها در عرصه فراورده های دارویی ایفا کرده است. وجود سازمانهای پژوهشهای بالینی با بیش از ۴۰۰۰ نیروی متخصص با مدرک دکترا و فوق لیسانس در کشور چین نمایانگر جایگاه این صنعت دانش بنیان است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها