Skip to content

خبر فرزان: عضویت بیش از ۵۲۰ دانشگاه و مرکز در شبکه کشوری آموزش مهارتهای پژوهشی (فراسای پژوهش)

تاکنون ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی و بیش از ۵۰۰ مرکز تحقیقاتی، بیمارستان و سازمان به عضویت سامانه آنلاین آموزش مهارهای پژوهشی (فراسای پژوهش) در آمده اند.
با گذشت یکسال از معرفی سامانه آموزشی فراسای پژوهش (سامانه آموزش و سنجش آنلاین مهارتهای پژوهشی)، تاکنون ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی و بیش از ۵۰۰ مرکز تحقیقاتی، بیمارستان و سازمان به عضویت شبکه آموزش پژوهش “فراسای پژوهش” در آمده اند. در همین راستا ۶۰۰۰ حساب کاربری در این شبکه آموزشی ایجاد شده است

http://farzaninstitute.com/pic/logos.jpg

بر اساس نظام رتبه بندی صفحات وب توسط موتور جستجوی گوگل، این سامانه page rank 5 را دریافت کرده است که پیشرفت چشمگیری را در طی یک سال اخیر نشان می دهد.
سامانه آنلاین آموزش مهارتهای پژوهش (فراسای پژوهش)، مبتنی بر دوره های آموزشی آنلاین است و با هدف ارتقای مهارتهای پژوهشی ایجاد شده است. تاکنون در این سامانه آموزشی، ۵۶ دوره آنلاین در حوزه های “پژوهشهای بالینی”، “روش تحقیق”، “آمار زیستی”، “نگارش علمی”، “مهارتهای جستجوی منابع و بانکهای اطلاعاتی” و “مهارتهای پایه” ویژه گروه علوم پزشکی طراحی و ارائه شده است. سامانه های ویژه گروه های مهندسی و علوم پایه و همچنین علوم انسانی و هنر نیز مراحل نهایی طراحی را می گذرانند و بزودی جهت استفاده علاقمندان عرضه خواهد شد.
کلیه دانشگاه ها، مراکز و سازمانهای علاقمند می توانند با تهیه این سامانه آموزشی با هزینه کم، امکان اسفاده تمامی اعضای خود را از برنامه های آموزشی ارزشمند موجود در این سامانه فراهم نمایند.
موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان آماده همکاری با دانشگاه ها، موسسات آموزشی و مراکز تحقیقاتی جهت ارائه سامانه فراسای پژوهش و نیز طراحی و برگزاری برنامه های آموزشی جدید است و از پیشنهادها و طرح های همکاری استقبال می نماید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها