Skip to content

خبر فرزان: مصاحبه روزنامه حمایت با دکتر غلامرضا حبیبی کارآفرین برتر ملی و مدیرعامل موسسه فرزان

روزنامه حمایت طی گزارشی مبسوط  به معرفی دکتر غلامرضا حبیبی مدیرعامل موسسه فرزان و کارآفرین برتر ملی پرداخت. در این گزارش وی به عنوان پزشکی نوآور، موسس نخستین سازمان پژوهشهای بالینی ایرانی و تحلیلگر کارآفرینی معرفی شده است.
روزنامه حمایت  با تیتر “سازمان پژوهشهای بالینی حلقه گمشده صنعت دارو” گزارش جامعی را از مدیرعامل موسسه فرزان، منتشر نموده است که در آن عناوین دیگری همچون قرآن راه را نشانم داد، ورود به حوزه پژوهش، همه عنوانهای یک مرد، تاسیس نخستین سازمان پژوهشهای بالینی، دستی در دنیای رسانه و نهایتا کارآفرین، مشاور و تحلیلگر کارآفرینی به چشم می خورد.
در بخشهایی از این گزارش می خوانیم: وی همچنین موسس سازمان پژوهشهای بالینی فرزان به عنوان نخستین سازمان پژوهشهای بالینی ایرانی به تایید معاونت غدا و داروی وزارت بهداشت ]سازمان غذا و دارو[ است. او پایه گذار نخستین مرکز نگارش علمی ایرانی است که ماحصل آن تاکنون انتشار بیش از ۳۷۰ مقاله در مجلات معتبر بین المللی بوده است. از دیگر سوابق وی می توان به موسس و نخستین سرپرست دفتر تدوین و بازنگری کتابهای آموزشی (Textbook) دانشگاه علوم پزشکی تهران و … اشاره کرد.
در بخشی دیگر از این گزارش آمده است: دکتر غلامرضا حبیبی به عنوان یک کارآفرین، مشاور و تحلیلگر کارآفرینی بویژه در زمینه کارآفرینی دانش بنیان … است. درادامه از قول موسس موسسه فرزان نوشته شده است که وی کار را با یک دستگاه رایانه شخصی که از منزل به موسسه آورده، شروع نموده است.
در این مصاحبه همچنین دکتر حبیبی بر ضرورت حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) بویژه موسسات دانش بنیان تاکید کرده است.
این گزارش با این جمله خاتمه یافته است: این مرد موفق آرزومند روزهایی است که کشور ما با همه داشته هایش بتواند حرف اول را در دنیا بزند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها