Skip to content

خبر فرزان: همکاری سازمان غذا و دارو و موسسه فرزان در برگزاری دوره های آموزشی آنلاین

در چارچوب همکاریهای آموزشی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان، ۶۳۰  نفر از کارمندان این سازمان در دوره های آنلاین آموزش ضمن خدمت  شرکت کردند.
تعداد ۱۰۰ نفر از کارکنان این سازمان در دوره های آموزشی “ضوابط استاندارد کارآزماییهای بالینی (GCP)”، “ملاحظات اخلاقی در پژوهشهای بالینی”، “آشنایی با مقالات پژوهشی”  و “مهارت سخنرانی علمی” شرکت نمودند.
همچنین ۵۳۰ نفر از کارمندان این سازمان در آزمون آنلاین “پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماری های قلبی و عروقی” شرکت کردند.
موسسه فرزان دارای مجوز برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری – مرکز آموزش مدیریت دولتی است.
سامانه آموزش و سنجش فراسا در برگیرنده بیش از ۲۰۰ عنوان دوره آموزشی و ۲۲۰۰۰ کاربر از ۶۰۰ دانشگاه، مرکز تحقیقاتی و سازمانهای سراسر کشوراست و وب سایت فراسا در سیستم رتبه بندی صفحات (Page Rank) موتور جستجو گوکل، رتبه ۴ و ۵ را دریافت کرده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها