Skip to content

خبر فرزان: پذیرش مقاله در مجله معتبر Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia

موسسه فرزان در مهر ماه سال ۱۳۹۰ موفق به اخذ پذیرش برای یک عنوان مقاله از مجله معتبر بین المللی Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia گردید. این مقاله، گزارش یک کارآزمایی بالینی در خصوص اثر تزریق GIK در کاهش غلظت پس از جراحی نوعی پپتید ناتریورتیک بوده است.
مجله مذکور یک مجله آمریکایی با impact factor: 1.59 می باشدکه از مجلات بین المللی معتبر در زمینه بیهوشی است.
لازم به ذکر است موسسه فرزان به عنوان پایه گذار نخستین مرکز تخصصی نگارش علمی در ایران، تاکنون موفق به انتشار بیش از ۳۱۵ مقاله در مجلات نمایه شده بین المللی با ضریب تاثیر (IF)حداکثر ۲۴ گردیده است. گروه نگارش علمی این موسسه به عنوان ارائه دهنده خدمات مشاوره پژوهشی، آمادگی خود را برای همکاری با دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، سازمانهای متولی امر پژوهش، اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران فرهیخته کشورمان اعلام می دارد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها