Skip to content

خبر فرزان: چهارشنبه‌ای خاطره‌انگیز در مؤسسه فرزان: جشن ISI مجله چشم پزشکی

با استعانت از الطاف الهی وبا تلاش پیگیر کارشناسان مجرب بخش مجلات مؤسسه فرزان، مجله چشم پزشکی ایران وابسته به انجمن چشم پزشکی ایران در ISI: Web of Science نمایه گردید.

در پی این موفقیت، جشنی خاطره انگیز و پرشور با دعوت از اعضای محترم انجمن چشم پزشکی ایران و کارشناسان مؤسسه فرزان، روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۵/۸۷ برگزار گردید تا شیرینی این توفیق را دوچندان کند.

در این محفل صمیمانه، ضمن ارائه گزارشی از روند نمایه سازی مجله چشم پزشکی در ISI و مروری بر اهداف آینده، از تلاشهای کارشناسان و متخصصان بخش مجلات و خدمات پژوهشی مؤسسه فرزان نیز تقدیر و تشکر به عمل آمد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها