Skip to content

خدمات فرزان: ارائه بسته آموزش الکترونیک فراسای پژوهش جهت استفاده دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور

موسسه فرزان با استفاده از زیرساخت آموزش الکترونیک فراسا و با هدف آموزش پژوهش، اقدام به ارائه بسته آنلاین آموزش پژوهش نموده است. این بسته که با نام فراسای پژوهش تولید شده است شامل ۵۲ عنوان از دوره های پژوهشی فراسا می باشد که این دوره ها در قالب ۶ گروه اصلی ارائه شده اند. این گروه های اصلی عبارتند از:

• پژوهشهای بالینی (۱۳ دوره آموزشی)

• نگارش علمی (۱۳ دوره آموزشی)

• مهارت های جستجو (۵ دوره آموزشی)

• روش تحقیق (۱۰ دوره آموزشی)

• آمار زیستی و آنالیز آماری (۴ دوره آموزشی)

• مهارت های پایه ای (۷ دوره آموزشی)

تاکنون ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور بسته کامل فراسای پژوهش را برای استفاده اساتید، دانشجویان و پژوهشگران تهیه کرده اند. دانشگاه ها می توانند با تهیه این بسته آموزشی با هزینه کمتر، جمعیت بزرگتری از پژوهشگران خود را در برنامه های آموزشی خود شرکت دهند. موسسه فرزان آماده همکاری با دانشگاه ها، موسسات آموزشی و مراکز تحقیقاتی جهت ارائه بسته آنلاین آموزش پژوهش و نیز طراحی و برگزاری برنامه های آموزشی جدید است و از پیشنهادها و طرح های همکاری استقبال می نماید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها