Skip to content

خدمات فرزان: ارتقای شاخصهای تولید علم از طریق نمایه سازی مجلات در نمایه‌های بین‌المللی

گرچه در سالهای اخیر پیشرفت های خوبی در تولید علم توسط ایران صورت گرفته است، با توجه به ویژگی های کشورمان هنوز سهم ایران از تولید علم جهان، جای افزایش زیادی دارد. در این میان سهم مجلات ایرانی در ارتقای این شاخص می تواند چشمگیر باشد.

باید در نظر داشت که نمایه های پژوهشی بین المللی همچون ISI و PubMed در برگیرنده تعداد محدودی از مجلات ایرانی است. لذا بخش عمد‌ه‌ای از مقالات چاپ شده در مجلات داخلی به منظور تعیین جایگاه ایران در تولید علم محاسبه نمی‌شوند. به عبارت دیگر روند نمایه شدن مجله‌های ایرانی در اندکس های معتبر، با شتابی کندتر از رشد مقالات پژوهشگران کشورمان حرکت کرده است.

بر این اساس موسسه فرزان با توجه به تجربیات گسترده خود در این عرصه، با پایه‌گذاری دپارتمان مجلات، جهت ارتقای کیفیت مجلات علمی پژوهشی کشور و نمایه کردن آن ها در اندکس‌های معتبر بین‌المللی تلاش نموده است.

خدمات ارایه شده به مجلات جهت اندکس شدن در نمایه‌های بین المللی بدین شرح می‌باشد:

• نمایه‌سازی در ISI، Medline، Scopus و دیگر نمایه‌های معتبر بین‌المللی

• ویرایش مجله (متدولوژی، ساختاری، نگارشی و زبان)

• ارزشیابی و تحلیل کیفی مجله و پیشنهاد برنامه ارتقای کیفیت

موسسه فرزان آمادگی خود را جهت ارزیابی اولیه مجلات کشور بصورت رایگان اعلام می دارد. سردبیران محترم مجلات می توانند به منظور آگاهی بیشتر از خدمات ارائه شده در این حوزه و نحوه همکاری، با موسسه فرزان تماس حاصل فرمایند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها