Skip to content

خدمات فرزان: دوره آموزشی الکترونیک “مهارت استفاده از نرم افزار EndNote” به بسته آموزش فراسا اضافه شد

در مقالات پژوهشی، بخش مراجع (References) همواره از قسمتهای مهم و در عین حال از بحث برانگیزترین بخشها خصوصاً در هنگام تعامل با مجلات است. آشنایی با اصول صحیح مرجع نگاری می تواند موجبات اعتبار بالاتر مقاله پژوهشی و نیز تسهیل فرایند تنظیم مقاله و کسب پذیرش از مجله مورد نظر را فراهم کند. امروزه با وجود نرم افزارهای مختلف در زمینه مرجع نگاری، نگارش این بخش از مقالات تسهیل شده است. نرم افزار EndNote از محصولات شرکت Thomson Reuters یکی از متداولترین نرم افزارها در این زمینه می باشد.

سامانه فراسا با توجه به اهمیت آشنایی پژوهشگران با این نرم افزار اقدام به طراحی و ارائه دوره آموزشی الکترونیک با عنوان “مهارت استفاده از نرم افزار EndNote” کرده است.

این دوره آموزشی از این پس در بسته آموزشهای آنلاین مهارتهای پژوهش فراسای پژوهش در دسترس خواهد بود. در این دوره با بهره گیری از امکانات صدا و تصویر بصورت فلش، فضایی مناسب برای آموزش کاربران تهیه دیده شده است. انتظار می رود فراگیران پس از گذرانیدن این دوره آموزشی قادر باشند ضمن آشنایی با نحوه نصب این نرم افزار و اعمال تنظیمات لازم، فرایند ثبت مراجع را با استفاده از این نرم افزار انجام دهند.

خبرهای تصویری