Skip to content

خدمات فرزان: معرفی دوره های آموزش الکترونیک “اخلاق در پژوهش”

موسسه فرزان در قالب سامانه ی آموزش و سنجش الکترونیک فراسا ، اقدام به طراحی و ارائه دوره های آموزشی اخلاق در پژوهش نموده است. مباحث عمومی اخلاق در پژوهش های بالینی در این دوره بیان خواهد گردید.
این دوره ها برای تمامی محققین اعم از پزشکان و پیراپزشکان، اعضاء کمیته های اخلاق در پژوهش، کارمندان مراکز تحقیقاتی و دانشجویان رشته های مختلف مناسب می باشد.
مطالب این دوره ها در چند فصل مجزا و بر اساس استانداردهای آموزشی تهیه شده اند به نحوی که هر فرد قادر خواهد بود در هر بار یک یا چند فصل را مطالعه و با پاسخ دادن به سوالات هر قسمت امتیاز مربوط به آن بخش را کسب نماید.
اهداف کلی آموزشی این دوره عبارتند از:
افزایش آگاهی و حساسیت محققین نسبت به انجام مسئولانه پروژ‌ه‌های تحقیقات انسانی
شناسایی تعارضات اخلاقی و ارتقاء توانائی اتخاذ تصمیم اخلاقی در مواجهه با آنها
تفهیم افراد برای انجام پژوهش با استانداردهای پذیرفته شده علمی و اخلاقی
اطلاع رسانی در خصوص قوانین، سیاست‌ها و راهنماهای اخلاق در پژوهش
بازآموزی و یادآوری مجدد برای کسانی که قبلاً آموزش‌های مشابه داشته‌اند.
برای ثبت نام در این دوره ها به آدرس الکترونیک فراسا مراجعه کرده و یا با شماره تلفنهای ۶۶۹۱۹۲۰۶(۰۲۱) و ۶۶۴۳۹۴۶۳(۰۲۱) و ۶۶۴۲۳۱۰۱(۰۲۱) تماس حاصل نمایید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها