Skip to content

دانشگاه علوم پزشکی تهران: معرفی ۲۲ نفر از اعضای هیات علمی با بیش از ۳ مقاله در ISI در سال ۲۰۰۷

دانشگاه علوم پزشکی تهران اسامی ۲۲ نفر از اعضای هیات علمی این دانشگاه را که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، ۳ مقاله در مجلات معتبر اندکس شده توسط ISI به چاپ رسانیده اند، اعلام کرد. در بین پژوهشگران معرفی شده، نام ۷ پژوهشگر با ۴ تا ۸ مقاله دیده می شود و هر یک از ۱۵ پژوهشگر دیگر ۳ مقاله به چاپ رسانیده اند. مجموع مقالات این گروه در سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۸۵ مورد می باشد که در این میان تنها مقاله مروری موجود، متعلق به دکتر شاهین آخوندزاده ، معاون پژوهشی دانشکده پزشکی این دانشگاه می باشد. همچنین در این لیست تعداد ۸ نامه به سردبیر(Letter to Editor) دیده می شود. برای دستیابی به لیست اعلام شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران، می توانید اینجا را کلیک کنید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها