Skip to content

دومین جلسه هماهنگی مشاوران کمپین هوشمند تکامل کودک برگزار شد

دومین جلسه هماهنگی مشاوران کمپین هوشمند تکامل کودک برگزار شد.

در این جلسه، در ارتباط با برنامه برگزاری کمپین هوشمند تکامل کودک و نحوه ارائه مشاوره های هاتلاین توضیحاتی به مشاوران ارائه شد. همچنین نحوه ارائه مشاوره های هاتلاین تکامل کودک، یک بار در عمل تجربه شد.

هاتلاین تکامل کودک در مدت برگزاری کمپین هوشمند تکامل کودک، به پرسش های خانواده ها در ارتباط با موضوع تکامل کودک بصورت رایگان پاسخ می دهد. والدین و خانواده ها می توانند با شماره تلفن ۷۱۳۶۷ تماس بگیرند و پرسش های خود را با مشاوران مطرح نمایند.

این خدمت می تواند جهت آگاه سازی خانواده ها درباره اهمیت پایش تکامل کودک و ابزار انجام آن موثر باشد.

کمپین هوشمند تکامل کودک با همکاری سازمان ها و مراکز دانشگاهی و بهداشتی – درمانی،  از ۱ دی ۹۸ آغاز و تا پایان بهمن ۹۸ ادامه دارد و طی آن برنامه های متنوعی در ارتباط با تکامل کودک و پایش آن، با تمرکز بر کودکان زیر ۵ سال اجرا می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها