Skip to content

دیدگاه: گذری بر تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی مراکز پژوهشی

تحقیق و توسعه، شاخص اصلی پویایی فعالیت های اقتصادی و عاملی اساسی در تداوم حیات و بقاء و حضور موفق در عرصه رقابت به شمار می رود. امروزه، برتری رقابتی یک ملت با توانایی ارائه نوآوری در محصول باکیفیت و بادوام و با قیمت رقابتجویانه تعیین می‌شود و حصول به این امر جز با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای فناوری که از طریق تحقیق و توسعه میسر است، امکان پذیر نخواهد بود.
رشد اقتصادی مداوم و پایدار، مستلزم سرعت در صنعتی شدن است و کلید موفقیت در صنعتی شدن، قرار گرفتن در لبه رقابت و بازار جهانی است و رقابت جویی بی وقفه در صنعت، تنها از راه دستیابی به مهارت و چیره دستی در فناوری صنعتی میسر می شود. برای کامیابی مستمر کشور، لازم است که صنایع با سرعت رقابت، هماهنگ گشته و توسعه یابند. البته رقابت نه تنها برای صنایع، بلکه برای یک ملت نیز به عنوان یک کلیت مهم است. بنابراین ما باید مستعد بودن برای رقابت و برتری را تقویت کنیم، به دلیل اینکه زمینه بسیاری از توانایی های دیگر است.
برای پاسخگویی به جهان رقابتی، لازم است که هوشیاری خود را نسبت به همه پیشرفت های جدید علم و فناوری در سراسر جهان، حفظ کنیم و آماده ارزیابی این پیشرفت ها در صحنه رقابت باشیم. همچنین باید پیشرفت های خود را به طور مداوم مورد بررسی قرار دهیم و تناسب استراتژی ها و جهت گیری ها را مرور کنیم و به دنبال فرصتهای بیشتری برای پیشرفت باشیم.
اعتلای صنعتی و اقتصادی هر جامعه ای مرهون تحقیقات علمی و سازمان یافته است. هدف از ایجاد مراکز تحقیقاتی، توسعه محصولات و تکنولوژیهای جدید دارای ارزش افزوده به منظور حفظ و بهره برداری از منابع و افزایش رفاه و توسعه اقتصادی است.
تشخیص نیاز بازار مصرف، انجام تحقیقات و مطالعات برای توسعه تکنولوژی و در نهایت تجاری سازی آن از مراحل اجتناب ناپذیر تولد و ایجاد یک تکنولوژی جدید است.
بی اغراق یکی از پیچیده ترین مراحل نوآوری، مرحله انتقال یافته های تحقیقاتی به عرصه تولید است که با عنوان ” انتقال فن آوری از تحقیقات به تولید” مطرح می شود. واقع این است که هیچ الگوی قطعی و بلامنازعی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین برعهده کارشناسان تجاری سازی است که راه حل مطلوب را برای هر پروژه خاص، با توجه به ویژگیهای آن و با عنایت به شرایط و روشهای موجود تهیه کنند. شرط اصلی و گلوگاهی این است که پژوهشگران، توسعه گران، و … همه با هم بخواهند که نوآوری تجاری شود. توجه داشته باشید که رفت آمد، گفتگو، مذاکره، بحث های سازنده، نمایش قابلیت ها و کارایی فناوری، همه و همه در شمار ملزومات این مرحله بحرانی است، پس از اینگونه تلاشها خسته نشوید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها