Skip to content

رتبه بندی پژوهشی: شاخصهای رتبه بندی بومی دانشگاههای کشور

به گفته معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم، شاخص‌های رتبه‌بندی دانشگاههای کشور حداکثر تا پایان تیر ماه نهایی و در اختیار مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری یا پایگاه استنادی جهان اسلام قرار می‌گیرد تا دانشگاههای کشور رتبه‌بندی شوند.
دکتر محمد مهدی‌نژاد نوری درباره آخرین وضعیت رتبه‌بندی دانشگاهها و انتخاب دانشگاههای برتر کشور گفت: مقرر شده شاخص‌های ارزیابی رتبه‌بندی دانشگاهها در ۵ گروه پژوهش و فناوری، آموزش و یادگیری، فرهنگی و اجتماعی، اجرایی و راهبردی تقسیم‌بندی شوند و هر معاونت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه مربوطه‌اش مسئول استخراج این شاخص‌ها شود.
معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: شاخص‌های رتبه‌بندی دانشگاههای کشور بر اساس مطالعاتی که از قبل وجود داشته و رایزنی‌هایی که با محققین، متخصصین و مسئولین مختلف در دانشگاه انجام شده در حال نهایی شدن است.
وی از برگزاری نشست معاونین پژوهشی ۶۰ دانشگاه، پژوهشگاه و دستگاه‌های اجرایی جهت بررسی شاخص‌های پژوهشی و فناوری برای رتبه‌بندی دانشگاههای کشور خبر داد و گفت: شاخص‌هایی را تهیه کرده بودیم که در اختیار این معاونان قرار گرفت و پس از بحث و بررسی مقرر شد این شاخص‌ها تا اواسط تیر ماه و حداکثر تا پایان تیر ماه ۹۰ نهایی شوند.
معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم درباره مرجع انجام فرآیند رتبه‌بندی دانشگاهها به مهر گفت: شاخص‌های رتبه‌بندی دانشگاهها به یک دستگاه اجرایی مانند مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری یا پایگاه استنادی جهان اسلام ارائه می‌شود و این مرکز بر اساس شاخص‌های نهایی شده، اطلاعات را از دانشگاهها و پژوهشگاهها دریافت می‌کند و رتبه‌بندی را انجام می‌دهد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها