Skip to content

زنجیره دانش تا فناوری: تحقق برنامه پنجم توسعه در گرو تبدیل علوم به فناوری

دکتر علی اکبر ولایتی درباره الزامات برنامه پنجم توسعه در امور علمی و فناوری گفت: دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور تنها در صورتی می توانند نقش جدی در تولید علم داشته باشند که بتوانند علوم را کاربردی کرده و با مراکز صنعتی ارتباط ارگانیک و منسجم برقرار کنند.

دکتر علی اکبر ولایتی در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص الزامات حوزه آموزش عالی کشور برای رسیدن به شاخصهای مورد نظر علم و فناوری در سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم توسعه اضافه کرد: در واقع امکان اینکه بتوانیم در حوزه علم و فناوری پیشرفت شایسته و بایسته ای داشته باشیم بدون مشارکت دانشگاهها میسر نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر مشارکت دانشگاهها در حوزه های مختلف علم و فناوری، ارتباط بین دانشگاهها و مراکز صنعتی نیز اهمیت دارد. کاربرد علم و فناوری در بخش صنعت نیز تاکنون در انواع اختراعاتی که در دانشگاهها و آزمایشگاهها انجام شده به خوبی نمایان شده است.

دکتر ولایتی رمز بقا، استمرار و پیشرفت علم و فناوری کشور را در کاربردی کردن علوم و تولید انبوه آن دانست و گفت: اگر چنین کاری به صورت اساسی و پایه ای صورت گیرد، دانشگاهها و مراکز پژوهشی، پژوهشگاه های مستقل و وابسته به دانشگاهها می توانند نقش جدی تری ایفا کنند و در تولید علم و پیشبرد فناوری پیشگام باشند.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر کاربردی کردن علوم نیز در صورتی عملی خواهد بود که ارتباط ارگانیک و منسجم دانشگاهها با مراکز صنعتی وجود داشته باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دی ماه سال گذشته در نامه ای به رئیس جمهور، سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه را ابلاغ کردند. ۴ بند از این سیاستها به امور علمی و فناوری اختصاص یافته که نشان دهنده اهمیت فناوری در تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است.

تحول در نظام آموزش عالى و پژوهش،‌‌ تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء کیفى آن بر اساس نیازها و اولویتهاى کشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت روحى و جسمى دانش‏آموزان، تحول و ارتقاء علوم انسانى با تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگرى در متون و برنامه ها و روش‏هاى آموزشى، ارتقاء کمى و کیفى مراکز و فعالیتهاى پژوهشى و ترویج نظریه‏پردازى، نقد و آزاداندیشى،‌ گسترش حمایتهاى هدفمند مادى و معنوى از نخبگان و نوآوران علمى و فناورى از طریق ارتقاء منزلت اجتماعى، ارتقاء سطح علمى و مهارتى، رفع دغدغه خطرپذیرى مالى در مراحل پژوهشى و آزمایشى نوآورى‏ها، کمک به تجارى سازى دستاوردهاى آنان و تکمیل و اجراى نقشه جامع علمى کشور از مواردی است که در سیاستهای کلی برنامه پنجم به اجرای آنها تاکید شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها