Skip to content

زیرساختهای پژوهش: نتایج دوازدهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی منتشر شد.

دوازدهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، اجرا و رتبه بندی جدید این مراکز بر اساس امتیاز کسب شده در ارزیابی، منتشر شد.

در این رتبه بندی، “مرکز پژوهش متالوژی رازی”،”مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران” و “آزمایشگاه تحقیقات نانو شرکت کار آفرینی و فناوری ایران (کفا)” به ترتیب، رتبه های اول تا سوم را بین ۴۸ مرکز آزمایشگاهی عضو شبکه، به خود اختصاص داده اند.

ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه براساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد آزمایشگاه ها و با توجه به سه شاخص اصلی مشتری مداری، میزان کارکرد و میزان همکاری های شبکه ای (به ترتیب با نسبت ۳۵، ۳۵ و ۳۰ درصد)، انجام می شود.

در دوازدهمین دوره ارزیابی که عملکرد مراکز عضو را در سال ۱۳۹۲ بررسی کرده است، بیش از ۹۵ درصد آزمایشگاه های فعال مشارکت داشته اند.

بر اساس گزارش های دریافت شده از مراکز، در سال ۱۳۹۲، به منظور دریافت خدمات از دستگاه های فعال در حوزه فناوری نانو،از تعداد ۱۸۹ به ۱۵۶رکورد خدمات گزارش شده که نسبت به سال قبل بیش از ۸۰ درصد رشد داشته است.

همچنین در این مدت، درآمد مراکز عضو شبکه، نسبت به سال ۹۱، رشدی برابر با ۹۴/۳۳ درصد را نشان می دهد.

در این ارزیابی همچنین، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه صنعت نفت، آزمایشگاه نانوالکترونیک و لایه نازک دانشگاه تهران، پژوهشگاه مواد و انرژی، مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مجموعه آزمایشگاه های دانشگاه اصفهان و مجموعه آزمایشگاه های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف، به ترتیب رتبه های چهارم تا دهم را کسب کرده اند.

فهرست کامل نتایج دوازدهمین دوره ارزیابی و رتبه بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو از اینجا قابل دریافت است.

 

***پنجمین شماره فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران منتشر شد

با انتشار پنجمین شماره فصلنامه دانش آزمایشگاهی ایران، این نشریه وارد دومین سال انتشار خود شد.

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو با انتشار فصلنامه دانش آزمایشگاهی ایران سعی نموده است اقدامی اساسی در جهت تولید و انتشار دانش تخصصی آزمایشگاهی در کشور بردارد و در این مسیر متخصصین دستگاه های آزمایشگاهی و کارشناسان آزمایشگاه های عضو خود را تشویق نموده است تا دانش و مهارت خود را در قالب مقالات علمی- تخصصی منتشر نمایند.

فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران به صورت الکترونیکی و رایگان در پایگاه اینترنتی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو منتشر می شود و آماده دریافت مقالات و مطالب مرتبط با حوزه فعالیت نشریه از تمام علاقمندان است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها