Skip to content

زیرساخت های پژوهشی: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز تاسیس می شود.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد علوم شناختی جهت پاسخگویی به نیازهای پژوهشی و فناوری کشور تاسیس می شود.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با حمایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و ستاد علوم شناختی جهت پاسخگویی به نیازهای پژوهشی و فناوری کشور در زمینه ایجاد زیرساخت لازم برای تصویربرداری وتحریک مغز جهت تحقیقات شناختی و ارائه خدمات دانش بنیان و روزآمد درحوزه علوم و فناوری های شناختی تاسیس می شود.

این آزمایشگاه که زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است با همکاری وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی و با بهره گیری ازامکانات و نیروهای متخصص و به صورت کنسرسیومی از دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری مرتبط با مطالعات علوم و فناوری های شناختی و براساس مجوز شورای گسترش آموزش عالی ایجاد شده و میزبانی آن را یکی از اعضای کنسرسیوم برعهده خواهد داشت.

طبق این گزارش اساسنامه این آزمایشگاه در جلسه مشترک وزرای علوم تحقیقات، فناوری-بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و با حضورمعاونین پژوهشی، آموزشی وزارت بهداشت و مدیرگروه پژوهش ستاد علوم شناختی مورد بررسی و تایید قرارگرفت و توسط شورای گسترش وزارت علوم تحقیقات و فن آوری ابلاغ گردید.

این آزمایشگاه ملی بصورت هیئت امنائی اداره خواهد شد که وزرای علوم و بهداشت، دبیر ستاد علوم شناختی، معاونین پژوهشی و فن آوری وزارت خانه ها و معاونت توسعه فناوری ریاست جمهوری از اعضاء آن است و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی فعال کشور در زمینه علوم و فناوری های شناختی از امکانات و خدمات پژوهشی آن استفاده خواهند کرد. تجهیزات این آزمایشگاه جهت پیشبرد اهداف پژوهشی و توسعه فن آوری در زمینه نقشه برداری مغز بکار گرفته خواهد شد.

همچنین درجلسه مذکور، دانشگاه تهران به عنوان میزبان آزمایشگاه انتخاب می شود، لازم به ذکر است که از سال گذشته ، یک کمیته علمی متشکل از اساتید برجسته دانشگاههای کشور راهبری انتخاب تجهیزات این آزمایشگاه را برعهده داشته اند ودر حال حاضر فرایند خرید تجهیزات آن در حال انجام است .

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها