Skip to content

زیرساخت پژوهش: ممنوعیت خرید تجهیزات آزمایشگاهی خارجی و تامین تجهیزات تولید داخل

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ممنوع شدن خرید فناوری و تجهیزات آن از خارج خبر داد و گفت: منابعی که برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی در اختیار وزارت علوم قرار می گیرد صرف خرید فناوریهای داخل کشور می شود.
دکتر محمد مهدی نژاد با اشاره به برنامه های وزارت علوم در زمینه حمایت از فناوریهای تولید داخل افزود: در حال حاضر قانونی در زمینه حمایت از تولیدات داخل در دستور کار مجلس قرار دارد که در حال بازنگری است و بخشی از این قانون مربوط به حمایت از فناوری داخلی می شود.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به بیان جزئیات این قانون پرداخت و اظهار داشت: بر این اساس برای خرید محصولات و کالاها از خارج استعلام می شود و در صورت تولید آن کالا در داخل کشور، از خرید آن جلوگیری می شود.

وی با بیان اینکه این امر نیز در زمینه فناوریهای تولید داخل اجرایی می شود، خاطر نشان کرد: در زمینه خرید فناوری و تکنولوژی از خارج به همین صورت عمل خواهد شد به این ترتیب که اگر توانمندی در کشور در زمینه فناوریهای مورد نیاز باشد دیگر اقدام به واردات و یا انتقال فناوری به داخل کشور نخواهد شد.

دکتر مهدی نژاد با تاکید بر اینکه در اصلاح این قانون، بند مذکور اضافه می شود، اضافه کرد: از این پس رویکرد وزارت علوم در زمینه واردات و یا انتقال فناوری بر این اساس صورت می گیرد و خرید فناوری از خارج ممنوع می شود مگر در مواردی که توجیه اقتصادی نداشته باشد.

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به حمایت دولت از این طرح خاطر نشان کرد: در این راستا منابعی از سوی رئیس جمهور در اختیار وزارت علوم برای تامین تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی قرار خواهد گرفت که بخش عمده ای از آن را صرف تامین تجهیزات آزمایشگاهی تولید داخل می کنیم.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها