Skip to content

سازمان مدیریت اطلاعات فرزان: طراحی و راه اندازی بانکهای اطلاعاتی ثبت بیماریها

موسسه فرزان به عنوان نخستین سازمان ایرانی مشاوره مدیریت اطلاعات، با استفاده از زیر ساخت نرم‌افزاری فرادیتا اقدام به راه‌اندازی سامانه های ثبت بیماریها کرده است.

در این زمینه موسسه فرزان در قالب همکاری مشترک با مراکز تحقیقاتی معتبر دانشگاهی سامانه های ثبت اطلاعات بالینی بیماران را در ۱۴ حوزه تخصصی پایه‌گذاری کرده است. هر یک از این سامانه‌ها با محوریت یک مرکز تحقیقات معتبر آغاز به کار خواهد کرد و طی برنامه از پیش تعیین شده و پیرو توافق با دیگر مراکز، دانشگاه‌ها و بیمارستانهای سراسر کشور، اطلاعات بیماران این مراکز نیز در سامانه‌های مربوطه وارد خواهد شد.

گفتنی است با استفاده از این زیر ساخت و تکیه بر حجم عظیمی از اطلاعات جامع و استاندارد بیماران هر حوزه، اجرای طرحهای پژوهشی کشوری و چند مرکزی آسانتر و قابل استنادتر خواهند بود.

طی همکاری صورت گرفته بین مرکز تحقیقات تروما سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران و موسسه فرزان ۹ بانک اطلاعاتی در حوزه بیماریهای جراحی مغز و اعصاب ایجاد شده است. همچنین با همکاری مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲ بانک اطلاعاتی با موضوع بیماریهای “لوپوس اریتماتوز سیستمیک” و “بهجت” در دستور کار قرار گرفته است. ثبت اطلاعات بیماران “درماتیت تماسی” با همکاری مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام، “سوریازیس و آرتریت پسوریاتیک” و “نفروژنیک فیبروزیس سیستمیک” از دیگر بانکهای اطلاعاتی آنلاین ایجاد شده با استفاده از زیرساخت فرادیتا می باشد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها