Skip to content

سالگردی دیگر در فرزان: سومین سالگرد انتشار خبرنامه الکترونیک فرزان

همزمان با هشتمین سالگرد تاسیس موسسه فرزان، سی و ششمین شماره خبرنامه الکترونیک فرزان منتشر خواهد شد و طی ماه آینده این ماه نامه الکترونیک وارد چهارمین سال انتشار خود خواهد شد.

این سامانه، اولین خبرنامه الکترونیک پژوهش در سطح کشور است که به صورت ماهیانه برای پژوهشگران حوزه علوم پزشکی داخل و خارج از کشور ارسال می‌گردد. نخستین شماره خبرنامه در دی ماه ۱۳۸۵ با شمارگان ۸۰۰۰ منتشر شد و پس از گذشت ۳ سال به شمارگان ۲۰۰۰۰ رسیده است.

از بخشهای متنوع خبرنامه می توان به بخش مصاحبه با صاحبنظران امر پژوهش، مقالات تحلیلی، مقالات آموزشی و اخبار پژوهشی اشاره کرد که این تنوع موضوعی باعث جذب گروه های مختلف با سلایق گوناگون شده است.

یکی از ویژگیهای این ماه نامه الکترونیک، انتشار منظم و سر موعد آن طی ۳ سال انتشار است که از نقاط قوت آن محسوب می شود.

امید است با انعکاس اخبار، دیدگاه ها و پیشنهادات راهبردی در قالب مقالات تحلیلی و نیز محتوای آموزشی در خبرنامه الکترونیک فرزان، گام موثری در پیشبرد فعالیتهای پژوهشی کشورمان داشته باشیم.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها