Skip to content

سال نوآوری: ایجاد بخش ایده های نو در جشنواره رازی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از راه اندازی بخش ایده های نو در جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی خبر داد و گفت: این بخش به منظور فعالیت اساتید و محققان علوم پزشکی کشور در حیطه ایده های نوآورانه و مبتنی بر شواهد ایجاد می شود.

دکتر محمد واسعی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: راه اندازی بخش ایده در جشنواره رازی با این هدف خواهد بود که محققان و اساتید بر روی ایده فکر کنند.

وی یادآور شد: پیش از این در جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی بخشی به عنوان نوآوری، ابتکارات و اختراعات وجود داشت اما بخشی برای ایده های نو در نظر گرفته نشده بود.

دکتر واسعی خاطرنشان کرد: ایده های نوآورانه ابتدا در دانشگاههای علوم پزشکی ارائه می شوند و پس از داوری در دانشگاهها به صورت منطقه ای در یک سمینار یک روزه این ایده ها معرفی می شوند.

وی تأکید کرد: ایده های نوآورانه باید مبتنی بر شواهد باشد و یک محقق با مطالعه و دقت روی یافته های علمی متعدد می تواند این ایده را بدست آورده باشد که این مسئله خود قابل ارزشگذاری است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار داشت: این ایده های نوآورانه به صورت پروژه ای مورد حمایت قرار می گیرند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها