Skip to content

سایت های جالب و کاربردی

http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Medicine

دسترسی به دایرهالمعارف آنلاین در زمینه علوم پزشکی٬ به چندین زبان

http://www.wrongdiagnosis.com

دسترسی به کلیه اطلاعات آماری در زمینه بیماری های مختلف

http://www.sciencedirect.com

بانک اطلاعاتی علمی٬ با بیش از ۲۰۰۰ مجله علمی پژوهشی

 

 

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها