Skip to content

سرمقاله: هیات علمی افتخاری موسسه فرزان

موسسه توسعه دانش، پژوهش و فن آوری فرزان، ضمن تشکر از استقبال گسترده دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران گرامی و به منظور پاسخ گویی به حسن نیت این سروران و نیز ارتقای سطح علمی موسسه فرزان و فعالیت های پژوهشی آن، در نظر دارد طرح هیات علمی افتخاری فرزان را به اجرا درآورد.
این برنامه در پاسخ به آن گروه از اساتید بزرگوار و پژوهشگران عزیز داخل و خارج کشور که تمایل خود را برای همکاری با ما اعلام نموده اند یا قصد آنرا دارند تدارک دیده شده است.

بدین منظور، از کلیه اساتید و هیات علمی محترم دانشگاه ها و پژوهشگران داخل و خارج کشور که مایل به حمایت از ما و مشارکت در طرح ها و برنامه های موسسه فرزان می باشند دعوت به همکاری می نماید.

در این راستا موارد همکاری به شرح ذیل می باشد:
۱- مشارکت در طرح ها و برنامه های تحقیقاتی
۲- همکاری در حوزه های پژوهشی و آموزشی
۳- مشاوره علمی در زمینه طرح های تحقیقاتی و مقالات پژوهشی
۴- ارتباط میان پژوهشگران جوان و اساتید مجرب و تشکیل گروه های مطالعاتی پایه
۵- ایجاد ارتباط میان موسسه و مرکز مورد نظر عضو هیات علمی افتخاری موسسه
۶- همکاری در زمینه دانش سنجی (Scientometrics) در حوزه تخصصی هیات علمی افتخاری و انتشار نتایج در قالب مقالات تحقیقاتی
۷- همکاری در زمینه انعکاس اخبار مهم پژوهشی جهت انتشار در خبرنامه الکترونیک پژوهش
۸- تشریک مساعی جهت توسعه روحیه پژوهش در سطح کشور
۹- اجرای برنامه های مشترک میان پژوهشگران ایرانی داخل و خارج کشور
۱۰- حمایت معنوی و علمی در راه اندازی و اجرای طرح ها و برنامه های آموزشی و پژوهشی

بنحو متقابل و در حد بضاعت، موسسه از اعضای هیات علمی افتخاری خود در اجرای طرح ها و برنامه های تحقیقاتی پشتیبانی خواهد کرد:

۱- تسهیلات ویژه در ارائه خدمات پژوهشی موسسه به اعضای هیات علمی افتخاری موسسه
۲- تسهیلات ویژه به پژوهشگرانی که توسط هیات علمی افتخاری موسسه معرفی می شوند
۳- مشاوره پژوهشی و نگارشی به اعضای هیات علمی افتخاری موسسه به صورت رایگان
۴- پشتیبانی از اجرای طرح ها و برنامه های علمی – پژوهشی هیات علمی افتخاری موسسه

موسسه فرزان در پنجمین سال از فعالیت خود، بویژه از ایرانیان فرهیخته مقیم خارج از کشور جهت همکاری به عنوان هیات علمی افتخاری و اجرای طرح های مشترک دعوت به همکاری می نماید.

همچنین به پژوهشگران ارجمند از تمامی کشور برای همکاری به عنوان عضو هیات علمی افتخاری یا رابط پژوهشی خوش آمد می گوید. برنامه ویژه رابطین پژوهشی در فرصتی دیگر به اطلاع خواهد ر�?ید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها