Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: برنامه ریزی برای جلوگیری از تداخل فعالیت معاونت علمی با وزارت علوم

معاون علمی رئیس جمهور که به تازگی به عنوان عضو جدید کابینه دولت دهم معرفی شده است در مورد برنامه خود برای جلوگیری از تداخل فعالیتهای علمی این معاونت با وزارت علوم گفت: با برنامه هایی که دارم نه تنها دخالت و موازی کاری رخ نمی دهد بلکه هم افزایی نیز ایجاد می شود.

نسرین سلطان خواه در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به مشابهت فعالیتهای این معاونت با بخشهای پژوهشی سایر دستگاهها گفت: فعالیت این معاونت با بخشهای پژوهشی سایر دستگاهها از جمله معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی ارتباط و تداخل دارد که در این زمینه معاونت علمی بر اساس نقشه علمی کشور و برنامه هایی مدون می تواند در کنار بخشهای تحقیقاتی کشور گامهایی در جهت توسعه فناوری در کشور بردارد.

وی افزود: در این معاونت با تدوین نقشه علمی کشور علاوه بر اینکه می تواند کمک شایانی به بخشهای متولی امر پژوهش در کشور باشد می تواند بسترهای لازم برای هماهنگی میان بخشهای تحقیقاتی را فراهم کند.

سلطانخواه ادامه داد: همچنین می توان با تعریف پژوهشهای مرتبط با هر بخش، پژوهشهای انجام شده در کشور را در جهت نیازهای کشور هدایت و به این ترتیب از تداخل و تکرار پروژه های تحقیقاتی جلوگیری کرد.

معاون جدید علمی و فناوری رئیس جمهور با تاکید بر ایجاد انسجام و هماهنگی میان بخشهای علمی و تحقیقاتی کشور ابراز امیدواری کرد که نه تنها دخالت و موازی کاری اتفاق نخواهد افتاد بلکه هم افزایی نیز میان این بخشها ایجاد می شود.

سوابق تحصیلی و اجرایی معاون جدید علمی ریاست جمهوری
سلطانخواه دارای مدارک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ریاضیات از دانشگاه صنعتی شریف است.

برخی سوابق اجرایی وی به شرح زیر است:
– عضو هیئت علمی و هیئت امنای دانشگاه الزهرا
– مدرس دانشگاه صنعتی شریف
– مدیر گروه ریاضی دانشگاه الزهرا
– عضو هیئت رئیسه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و مسئول کمیته درآمدزایی دومین دوره شورای اسلامی شهر تهران
– عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
– عضو بسیج اساتید
– مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده
– عضو کمیته داوری طرحهای تحقیقاتی ملی دانشگاه صنعتی شریف

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها