Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: تاسیس بورس شرکتهای دانش بنیان موجب نوآوری بیشتر در امر تحقیق و توسعه خواهد شد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خواست تا هر چه زودتر با طی مراحل قانونی بورس شرکتهای دانش بنیان در کشور تاسیس شود و رئیس سازمان بورس این پیشنهاد را پذیرفت.
دکتر صادق واعظ زاده در نهاد ریاست جمهوری در دیدار با صالح آبادی گفت : در حال حاضر شرکتهای مبتنی بر فناوری پیشرفته که غالبا در حال رشد و توسعه هستند به منابع مالی جدید و فراوان نیاز دارند. از طرف دیگر پول زیادی در دست مردم است که بستر مناسب و مفید کافی برای سود آوری و ازدیاد ثروت نمی یابد لذا به منظور تقویت این شرکتها و بهره مندی از ظرفیتهای شایان توجه آنها، منابع عظیم سرمایه های مردمی باید به کار گرفته شود تا ضمن توسعه و تسریع فعالیتهای تولیدی و تجاری مبتنی بر علم و فناوری، بستر سودآور قابل اتکاء جدیدی برای سرمایه های مردم فراهم شود.

وی افزود : امکان استقرار شرکتهای دانش بنیان در پار?�ها و شهرکهای علم و فناوری و برخورداری آنها از مزایای مناطق آزاد کشور و نیز حضور متراکم دانش آموختگان جوان و پرتحرک دانشگاهی از مزایای نسبی این شرکتها است.

معاون علمی رئیس جمهور، سهولت آگاهی مستقیم سهامداران از چند و چون فعالیت و پیشرفت آنها را که نتیجه نوپایی و جمع و جور کردن آنهاست از جاذبه های دیگر این شرکتها بیان کرد.
واعظ زاده گفت : تمهیدات قانونی برای حداکثر کردن جاذبه حضور در این بورس برای شرکتهای دانش بنیان و نیز مشوق های موثر برای استقبال صاحبان سرمایه های بزرگ و کوچک از خرید سهام در این بورس فراهم شود تا به زودی شاهد شکل گرفتن یکی از بورسهای فعال و بزرگ کشور باشیم.

وی کاهش ریسک سهام این شرکتها را با استفاده از روشهای مختلف یکی از این مشوقها دانست.

معاون علمی رئیس جمهور پیش بینی کرد با تاسیس این بورس علاوه بر علاقمندان فعلی معاملات بورس، اقشار جدیدی به خرید سهام در بورس رو آورند که تاثیر مثبتی در اقتصاد کشور خواهد داشت.
دکتر واعظ زاده افزود : با تاسیس این بورس تقاضا برای نوآوری در کشور افزایش خواهد یافت. این امر خود به تحرک و نشاط بیشتر در تلاشهای تحقیق و توسعه و جهت یافتن آن به سمت نیازهای واقعی اجتماعی کمک خواهد کرد.

وی از صاحبنظران اقتصادی و فنی خواست تا با اعلام نظر و ارائه پیشنهادهای خود در خصوص چگونگی تاسیس و فعالیت این بورس به شکل گیری علمی و قدرتمند آن کمک کنند.
دکتر علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز که در جلسه دیدار و مذاکره با معاون علمی و فناوری حضور یافته بود، ضمن استقبال از این پیشنهاد، شرایط موجود را برای تاسیس این بورس مناسب توصیف و با توجه به امکانات موجود جاذبه آن را بسیار خوب پیش بینی کرد.
وی آمادگی کامل سازمان بورس را برای تاسیس این بورس اعلام داشت.
در این جلسه مقرر شد کارگروهی برای بررسی و پیگیری موضوع تشکیل شود. همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به زودی نشستی مشورتی و کاری را برای تبادل نظر در این خصوص برگزار خواهد کرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها