Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: سیاستهای جدید وزارت علوم برای ایجاد پارکها و مراکز رشد علم و فناوری

مدیرکل پارکها و مراکز رشد علم و فناوری وزارت علوم از سیاستهای جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره راه اندازی پارکها و مراکز رشد علم و فناوری خبر داد.

ژاله مجیب با بیان این خبر گفت: تاکنون تمرکز برای راه اندازی پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد در مراکز استانها بوده اما سیاست وزارت علوم این است که راه اندازی این مراکز در شهرستانهای دارای قابلیت کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل پارکها و مراکز رشد علم و فناوری وزارت علوم افزود: راه اندازی پارک علم و فناوری یا مراکز رشد در شهرستانها در دستور کار هستند که در صورت راه اندازی به عنوان واحدهای اقماری پارکهای علم و فناوری یا مراکز رشد مراکز استانها به شمار می روند. در سال جاری تاکنون مجوز ۱۰ واحد اقماری صادر شده است که عمدتا متعلق به شهرستانهای استانهای گیلان، کرمان، یزد و سمنان هستند.

وی در بیان کلیاتی از برنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای توسعه پارکهای علم و فناوری گفت: معاونت فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در صدد توسعه زیرساختها در راستای ارتقای کیفیت پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد است. به این منظور ۶۰ هزار مترمربع فضای فیزیکی در سال جاری برای استقرار ۷۰۰ شرکت جدید در سراسر کشور به بهره برداری می رسد.

مدیرکل پارکها و مراکز رشد علم و فناوری وزارت علوم یادآور شد: تمرکز این ۶۰ هزار مترمربع فقط در تهران نبوده و پراکندگی آن در کل کشور قابل ملاحظه است.

ژاله مجیب افزود: در حال حاضر ۲۱ پارک علم و فناوری و ۵۸ مرکز رشد در سراسر کشور فعال هستند، حدود یک هزار و ۴۰۰ موسسه در این مراکز مستقرند و ۱۳ هزار نفر نیروهایی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس به بالا هستند نیز در آنها فعالیت می کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها