Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: وضعیت مدیریت پژوهش در کشور مبهم است

معاون پژوهشی وزارت علوم در حالی که این وزارتخانه را متولی پژوهش می داند، گفت: در حال حاضر مدیریت پژوهش در معاونت علمی ریاست جمهوری صورت می گیرد و برای احیای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری باید در ابتدا این تناقضات در سطح هیئت دولت رفع شود.

دکتر منصور کبگانیان در حاشیه نخستین هم اندیشی روسای دانشگاههای کشور و هیئت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره در پاسخ به سئوالات خبرنگار مهر در خصوص برنامه های وزارت علوم برای راه اندازی شورا عالی علوم، تحقیقات و فناوری با توجه به ابلاغ آن از سوی مجلس به دولت، گفت:” خوشبختانه این مصوبه از مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس و از مجلس به دولت ابلاغ شده اما هر زمان که ریاست جمهور به وزارت علوم ابلاغ کند و موانع اجرایی کار رفع شود اقدامات لازم در این خصوص انجام خواهد شد.”

وی با اشاره به برخی موانع موجود که برای احیای شورای عالی عتف باید برطرف شود گفت: “ما در سالی هستیم که نهادهای مختلفی در علم و فناوری فعال شده اند. یک سال و نیم از فعالیت بسیار موفق شورای عالی عتف گذشته است که در جلسات آن با هم اندیشی تمامی دستگاههای اجرایی بسیاری از اسناد در رابطه به پژوهش کشور تدوین شد.”

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: “در تدوین نقشه نیز از ثمره بحثهای شورای عالی علوم، تحقیقات استفاده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد.”

وی اظهار داشت: “کار به خوبی پیش می رفت اما اکنون به دلیل توقف باید زیر ساختها برای احیای شورا فراهم شود.”

تشکیل شورای عالی عتف منوط به حل تناقضات در سطح هیئت دولت است
بخش اعظم بودجه های پژوهشی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تخصیص داده شد این در حالی است که اگر وزارت علوم مسئول پژوهش کل کشور است، نمی شود این مسئولیت را داشته باشد اما بودجه در اختیار نهاد دیگری باشد.

دکتر کبگانیان افزود: ” همچنین بخش اعظم بودجه های پژوهشی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تخصیص داده شد این در حالی است که اگر وزارت علوم مسئول پژوهش کل کشور است، نمی شود این مسئولیت را داشته باشد اما بودجه در اختیار نهاد دیگری باشد.”

وی گفت: ” در صورتی که این تناقضات در سطح هیئت دولت حل و به ما ابلاغ شود، فعالیت برای تشکیل شورا آغاز می شود.”

معاون پژوهشی وزارت علوم در این خصوص که هم اکنون بسیاری از وظایف شورا را معاونت علمی و فناوری ریاسن جمهوری انجام می دهد به مهر گفت: در عمل و در بودجه های ۸۶ و ۸۷ این اتفاق افتاده اما باید آنچه قانونی است در نظرگرفته شود. اگر تفکیک وظایف انجام شوند تمام مسئولین در خدت نظام خواهند بود.”

وی تأکید کرد: “اول باید تفکیک وظایف نهادهای درگیر عاقلانه و دقیق صورت گیرد و در سطح سران نظام هماهنگی کامل انجام شود.”

پس از ۳۰ سال همدلی بین دستگاههای اجرایی در خصوص پژوهش ایجاد کردم اما …
دکتر کبگانیان در پاسخ به این پرسش مهر که آیا به عنوان دبیر شورا آمادگی انجام فعالیتهای لازم برای احیای مجدد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را دارید، افزود: “شورا نهادی است که دارای مصوبه مجلس است و آن زمان که این مسئولیت را بر دوش داشتم شبانه روزم را برای این کار گذاشتم تا اینکه برای اولین بار پس از ۳۰ سال همدلی بین دستگاههای اجرایی در خصوص پژوهش در کشور به وجود آمد.”
وی اضافه کرد: “از ۲ سالی که شورا مسئول پژوهش کشور بود آمار درخشانی داریم که به زودی گزارش آن آماده و منتشر می شود.”

در یک سال گذشته منتظر آن بودیم که بین مسئولین تفاهمی در این زمینه که متولی پژوهش کل کشور چه نهادی باشد، به وجود آید. در حال حاضر که بخش اعظم بودجه در اختیار معاونت علمی ریاست جمهوری است، طبیعتا بدین معنا است که مدیریت پژوهش کشور در این نهاد صورت می گیرد

دبیر شورای عالی عتف گفت: “هم اکنون نیز باید این مصوبه به درستی اجرایی شود اما قبل از آن باید شرح وظایف هر نهادی قانونی و مکتوب شود.”

وی اظهار داشت: “دبیرخانه شورای عالی عتف در وزارت علوم مستقر است و وزارت علوم وظایف سنگینی دارد که یکی از این وظایف شورای عتف است از این رو هم وزیر علوم و هم معاونت پژوهشی وزارتخانه دغدغه شورا را دارند و مذاکراتی نیز در این خصوص با مسولین نظام صورت گرفته است.”

دکتر کبگانیان تأکید کرد: ” شرح وظایف نهادهای ایجاد شده در زمینه علم و فناوری باید تفکیک و مشخص شود.”

مدیریت پژوهش کشور در دست معاونت علمی ریاست جمهوری است نه وزارت علوم
معاون پژوهشی وزارت علوم و دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مهر گفت: ” در یک سال گذشته منتظر آن بودیم که بین مسئولین تفاهمی در این زمینه که متولی پژوهش کل کشور چه نهادی باشد، به وجود آید. در حال حاضر که بخش اعظم بودجه در اختیار معاونت علمی ریاست جمهوری است، طبیعتا بدین معنا است که مدیریت پژوهش کشور در این نهاد صورت می گیرد.”

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها