Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: ایجاد صندوق حمایت از پژوهش و فناوری در برنامه پنجم

معاون فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در حوزه حمایت از پژوهش و فناوری پیش بینی شده تا صندوقی تحت عنوان صندوق حمایت از علم و فناوری کشور به عنوان یک نهادی که پشتیبان توسعه علم و فناوری است ایجاد شود و دولت موظف به حمایت از این صندوق باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جهانگیریان در نشستی مطبوعاتی در وزارت علوم با محوریت احکام علم و فناوری در برنامه پنجم توسعه افزود: از مهر ماه سال گذشته بیش از هفت جلسه تخصصی در کارگروه فناوری تشکیل شد. همچنین کمیته کارشناسی با ۲۰ جلسه و کمیته هماهنگی با ۱۰ جلسه به تدوین اصلاح احکام مورد نیاز برنامه پرداختند.

وی خاطرنشان کرد: در کارگروه تخصصی فناوری بیش از پنج ماده و ۲۸ بند به تصویب رسید که تا جلسه گذشته بیش از ۹۰ درصد احکام مورد تائید نهایی قرار گرفته است.

معاون فناوری وزارت علوم ادامه داد: در تدوین برنامه، معاونت فناوری وزارت علوم سعی کرد تا بر سیاستهای ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری متکی باشد. یکی از مهمترین بخش هایی که مقام معظم رهبری بر روی آن تاکید داشته اند در مورد افزایش بودجه تحقیق و توسعه به سه درصد تولید ناخالص ملی و دستیابی به جایگاه دوم منطقه در حوزه علم و فناوری بوده است.

جهانگیریان خاطرنشان کرد: در تدوین برنامه پنجم تاکید خاصی بر روی بحث سه درصد شده است و تاکید شده که حداقل یک سوم این سه درصد از محل سرمایه گذاری بخش غیر دولتی باشد. همچنین برای این که بخش غیردولتی هم در این حوزه فعال شود معافیتها و احکام تشویقی در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: از دیگر بخشهایی که با توجه به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین شده در خصوص ارتباط دانشگاهها و صنعت و جامعه، توانمند سازی بخش غیر دولتی در حوزه پژوهش و فناوری، دستیابی به فناوریهای پیشرفته و حمایت از نخبگان و نوآوران است.

معاون فناوری وزارت علوم ادامه داد: برای این که مطمئن باشیم چرخه ایده تا محصول برای محققان وجود خواهد داشت سعی شده در تدوین برنامه از نظام ملی نوآوری منطبق بر ویژگی های بومی کشور استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم توسعه توجه ویژه ای به بحث مالکیت فکری شده است زیرا تا بحث مالکیت فکری به جایی نرسد ما نمی توانیم تبدیل ایده به محصول و یا تجاری سازی نتایج تحقیقات را داشته باشیم.

معاون فناوری وزارت علوم گفت: الزام اختصاص برخی اعتبارات استانی و برخی از شرکتهای دولتی به سرمایه گذاری در حوزه پژوهش و علم و فناوری نیز از دیگر بحث هایی است که در تدوین برنامه به آن توجه شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها