Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: ایجاد مشوق برای انتقال تحقیقات شرکتهای خارجی به ایران

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از طرح ایجاد مشوق برای انتقال تحقیق و توسعه به ایران توسط شرکتهای خارجی در کمیسیون علمی و فناوری دولت خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، شرکتهای خارجی تشویق می شوند بخشی از تحقیقات خود را به ایران منتقل کنند.

دکتر صادق واعظ زاده در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: کمیسیون علمی و فناوری به تازگی در دولت تشکیل شده است و طرحهای زیادی را در در دست اقدام دارد که مشغول بررسی آنها هستیم تا به تدریج تصویب شوند.

وی با اشاره به یکی از دستورالعملهای جدید کمیسیون علمی و فناوری دولت گفت: تشویق شرکتهای خارجی به سرمایه گذاری و انتقال بخشی از تحقیق و توسعه در ایران یکی از موارد مورد بررسی این کمیسیون است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اضافه کرد: بر اساس این طرح، شرکتهایی که بخش عمرانی و زیربنایی قراردادهای خود را در ایران اجرا می کنند، تشویق می شوند تا بخشی از تحقیقات خود را به داخل کشور منتقل کنند.

دکتر واعظ زاده افزود: در حال حاضر مشوقهایی که باید برای این موضوع در نظر گرفته شود در دست بررسی است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها