Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: تشکیل ستادهای ویژه ۹ فناوری اولویت دار در معاونت علمی ریاست جمهوری

معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تشکیل ستادهای ویژه ۹ فناوری اولویت دار در سال جاری خبر داد و گفت: امسال ستادهای فناوریهای راهبردی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت هم افزایی ملی در فناوریهای راهبردی ایجاد می شود.

دکتر حسین سالار آملی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: تشکیل ستادهای فناوریهای نوین در هیئت دولت و پس از آن در لایحه بودجه ۸۷ در مجلس مطرح و در نهایت به تصویب رسید و بر مبنای مصوبه مجلس قرار است در رابطه با نانوفناوری، زیست فناوری، سلولهای بنیادین، هوا و فضا، میکروالکترونیک، انرژیهای نو، فناوری اطلاعات، طب ایرانی و گیاهان دارویی و توسعه فناوری بین رشته ای و نوین امسال ستادهای فناوریهای های راهبردی توسط معاونت علمی و فناوری ایجاد شود.

وی هدف از تشکیل این ستادها را هم افزایی ملی در فناوریهای راهبردی کشور ذکر کرد و گفت: وزارتخانه ها و ارگانهایی که در رابطه با هر یک از این فناوریها فعالیت می کنند با تشکیل ستادها هماهنگ تر و در کنار یکدیگر خواهند توانست مشکلات را برطرف کنند.

معاون نوآوری و فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: همچنین با ایجاد این ستادها، پتانسیلهای علمی مالی و ظرفیتهای تمام دستگاهها در کنار یکدیگر قرار می گیرند تا تحول علمی در کل کشور اتفاق افتد.

وی افزود: در این راستا با معرفی نمایندگان هر وزارتخانه، ستادها تشکیل و کمیته های تخصصی هر ستاد نیز کارهای خود را شروع می کنند. طرحهایی که باعث تحول کیفی در امر فناوری می شوند مورد تأیید نهایی قرار می گیرند.

دکتر سالارآملی در مورد اعضای تشکیل دهنده کمیته های تخصصی افزود: در کمیته های تخصصی در کنار وزارتخانه های ذیربط از بخش خصوصی، چهره های برجسته علمی و دانشگاهی و اعضای انجمنهای علمی استفاده می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ کدام از طرحهای ارائه شده به معاونت علمی تأیید و یا رد نشده است گفت: تا زمانی که ستادها تشکیل نشده اند، نمی توان طرحی را تأیید و رد کرد. طرحها توسط کمیته تخصصی این ستادها بررسی می شوند و در نهایت شورایی با حضور معاونین وزرا و افراد حقیقی جهت هماهنگی ستادها تصمیمات و برنامه های ستادها را مورد تأیید نهایی قرار می دهد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها