Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: تصویب ایجاد کرسیهای پژوهشی علوم پزشکی در شورایعالی انقلاب فرهنگی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از تصویب کرسیهای پژوهشی برای علوم پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و گفت: این کرسیها به عنوان یک ایده مورد تصویب شورا قرار گرفت و فعالیت اجرایی آن به زودی آغاز می شود.

دکتر مصطفی قانعی افزود: کرسیهای پژوهشی در علوم پزشکی و نظریه پردازی در شورای عالی انقلاب فرهنگی با پیشنهاد وزارت بهداشت به تصویب رسیده است و برای اجرایی شدن آن برنامه ریزی صورت خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر مراکز تحقیقاتی و فعالی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی وجود دارند، کرسیهای پژوهشی در صورت تامین اعتبار در این دانشگاهها ایجاد می شود.

دکتر قانعی یادآور شد: این کرسیها به مباحث نظریه پردازی خواهند پرداخت و در حال حاضر به عنوان یک ایده مورد تصویب قرار گرفته اند.

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: این مصوبه هنوز ابلاغ نشده است اما پس از ابلاغ درباره نحوه تدوین آیین نامه اجرایی آن و شکل تامین اعتبار برای آن تصمیم گیری می شود.

از سوی دیگر رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت گفت: شرط تاسیس کرسی پژوهشی در دانشگاههای علوم پزشکی کسب اعتبار معادل آن از خارج از دانشگاه است.

دکتر لاریجانی افزود: نفس ایجاد کرسیهای پژوهشی در دانشگاهها اقدام درستی است در صورتی که مشکلات و مسیرهای آن را به خوبی ترسیم کنیم.

وی با بیان این که در حال حاضر مانیتورینگ هزینه کرد بودجه های پژوهشی در دانشگاه بهتر از گذشته شده است گفت: جذب اعتبار از خارج از جمله نقطه ضعفهای دانشگاههاست و پژوهشگران باید تلاش کنند تا این مسیرها گشوده شود و اعتبارات بیشتری از خارج از دانشگاه جذب شود.

دکتر لاریجانی تعیین سقف زمانی برای انجام طرحهای پژوهشی را مورد اشاره قرار داد و گفت: افراد دارای کرسی پژوهشی باید کار را طوری پیش ببرند که پس از پایان دوره زمانی تعیین شده معادل بودجه پژوهشی را برای دانشگاه جذب کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص رتبه بندی بین المللی دانشگاههای علوم پزشکی گفت: باید در درون هر دانشکده مکانیسم هایی را برای ترجمان رتبه بندی ایجاد کنیم. راه های نرفته در این خصوص زیاد است و دست اندرکاران امر با ارائه پیشنهاد و راه حل هایی برای ارتقاء دانشگاهها در رتبه بندیهای جهانی تلاش کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها