Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: تصویب راهبرد کلان ۳ نقشه جامع علمی با تاکید بر حمایت از ایجاد شرکتهای دانش بنیان

راهبرد کلان ۳ نقشه جامع علمی کشور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، به تصویب رسید. در این جلسه بخش‌هایی از اقدامات و راهبردهای ملی راهبرد کلان ۳ از نقشه جامع علمی کشور پس از بحث و بررسی به‌ تصویب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. نقشه جامع علمی شامل سه راهبرد کلان بوده که راهبرد کلان ۳ آن درخصوص ایفای نقش موثرتر چرخه علم و فناوری و نوآوری در اقتصاد است.

راهبردهای مصوب آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی:

راهبرد ملی ۱: ترویج فرهنگ کسب و کار دانش‌بنیان و فرهنگ کارآفرینی و ارتقای توانایی علمی، فناوری و مهارتی افراد با تاکید بر نیازهای جامعه و ایجاد آمادگی جهت پذیرش مسئولیت شغلی.

اقدامات ملی متناظر: ساماندهی و رتبه‌بندی انجمن‌های علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی، توسعه آموزش مهارت‌های پیشرفته با مشارکت بخش خصوصی، فرهنگ‌سازی کسب و کار متقن و دانش‌بنیان.

راهبرد ملی ۲: افزایش نقش علم و فناوری در توانمندسازی بخش‌های تولیدی و صنعتی و خدمات تخصصی و عمومی و ارتقای بهره‌وری.

اقدامات ملی متناظر: حمایت از سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و تجاری‌سازی علم و فناوری، الزام دستگاه‌ها به بهره‌گیری از دستاوردهای علمی و فناوری، حمایت از بازارسازی برای محصولات نوآورانه.

راهبرد ملی ۳: ایجاد ساز و کار تسهیل‌کننده فرایند تولید، انتقال، جذب، نشر و عرضه و تقاضای علم و فناوری کشور و توسعه زیرساخت‌های رقابت‌پذیری تولیدات فناوری و خدمات و محصولات مربوطه.

اقدامات متناظر: تسهیل راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان و رفع موانع استقرار آنها در شهرها، ساماندهی فن بازارهای تخصصی، حمایت از مراکز ارائه خدمات پشتیبان «ایده تا بازار»، حمایت همه جانبه از شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری، تدوین ساز وکارهای تشویق دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها برای ایجاد انتفاع برای دانشگاه‌ها و محققان.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها