Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: تعیین ماموریت پژوهشی برای دانشگاهها

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از نهایی شدن اولویتهای پژوهشی و ارائه آن به دانشگاهها و حمایت مالی از آن خبر داد و گفت: بر این اساس هر دانشگاهی در یک زمینه و اولویتی مورد حمایت قرار می گیرد تا در پنج سال آینده حرف جدی برای ارائه در محیط علمی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی قانعی در مراسم هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: ما از مراکز تحقیقاتی که اعتباراتی را از خارج از دانشگاه جذب کرده اند، حمایت می کنیم چرا که معتقدیم ۹۰ درصد پیشرفت مراکز تحقیقاتی به دلیل فعالیتهای روسای آنها است. با توجه به سهم کم وزارت بهداشت از بودجه ملی برای پژوهش، این موضوع نشان می دهد که باید تلاش بیشتری برای جذب اعتبارات از خارج از دانشگاه انجام دهیم.

اختصاص بودجه برای مراکز رشد علوم پزشکی
وی از اختصاص بودجه برای مراکز رشد علوم پزشکی خبر داد و گفت: برای هر مرکز رشد ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که این اعتبار از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری اختصاص می یابد.

دکتر قانعی به ارائه نقشه جامع علمی کشور در هفته های آتی گفت: این نقشه به زودی رونمایی می شود و بر اساس طراحی که برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته ۹۰ پژوهشگاه، ۷۰۰ مرکز تحقیقاتی و ۸ هزار پژوهشگر باید در طی اجرای نقشه جامع علمی کشور در این وزارتخانه ایجاد شود.

وی اضافه کرد: سهم دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از این نقشه چهار پژوهشگاه است و باید طی این مدت تولیدات علمی این دانشگاه به دو برابر افزایش یابد.

معاون وزیر بهداشت تکریم علم و عالم را موجب زنده شدن جریان علمی در کشور برشمرد و گفت: در ۱۵ سال گذشته با رصد پیشرفت علمی کشور می توانیم به این نکته برسیم که به دلیل اهمیت بر مسئله علم در کشور، چنین پیشرفتی حاصل شده است.

جایگاه ایران در رتبه بندی های علمی دنیا
وی با اشاره به رشد جایگاه ایران در رتبه بندی های علمی دنیا اظهار داشت : ایران در سال ۹۶ در رتبه ۵۷ دنیا از نظر تولیدات علمی قرار داشت که این رتبه در سال گذشته به رتبه ۲۷ ارتقا یافت و اکنون نیز از نظر تولیدات علمی در رتبه ۲۵ دنیا قرار داریم.

دکتر قانعی با تاکید بر این نکته که مقاله یک معیار بین المللی است و باید به آن توجه کنیم یادآور شد: هنوز تعداد زیادی از دانشمندان ایرانی هستند که نتوانسته اند دانش خود را به رشته تحریر درآوردند و باید در این زمینه تلاش کنند. از سوی دیگر محققان ایرانی باید در پایگاه های علمی جهان دیده شوند و این موضوع تنها با مقالات خوب که ارجاع مناسبی به آن شود، امکانپذیر است.

وی به سیاست های وزارت بهداشت برای رفع چالشهای پژوهشی در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از چالش های موجود در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این بود که برخی ادعا می کردند که ادغام آموزش و پژوهش با درمان صوری بوده است اما ما معتقدیم این حرکت درست بوده است و برای همین موضوع از این پس برای هر یک بار بیماریها چهار معاونت آموزش، تحقیقات، دارو و سلامت با هم برنامه مقابله با آن را ارائه می دهند.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت تاکید کرد : رئیس دانشگاه باید دغدغه پژوهش و پژوهشگر داشته باشد. درست است که مشکلات درمانی و بهداشتی هم وجود دارند اما تجربه کشورهایی مانند هند و کوبا نشان داده است که در صورت تمرکز بر علم و فناوری می توان به موفقیت رسید.

خودکفایی در تولید داروهای وارداتی
وی با اشاره به قراردادی که با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص خودکفایی در تولید داروهای وارداتی امضاء شد، گفت: بر اساس این قرارداد اعتباری معادل ۸۰۰ میلیارد تومان در طی ۴ سال داروهای وارداتی کشور در داخل تولید می شوند و ۸۰ درصد واردات کشور از میان می رود.

دکتر قانعی با تاکید بر حضور هیئت علمی پژوهشی در دانشگاه ها و اعمال تغییرات در جشنواره رازی برای بهتر شدن نحوه تقدیر از پژوهشگران یادآور شد: تقدیر از پژوهشگران دانشگاهی باید در طول سال صورت گیرد. اکنون در این مسئله عقب هستیم و اگر نسل جوان و عامه مردم به شناختن برترین دانشمندان ایرانی گرایشی ندارند و به موضوعات دیگری علاقمند شده اند، تقصیر ما است و باید دانشمندان را از غربت خارج کنیم.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها