Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: تهیه پیش نویس دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی در علوم پزشکی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به تهیه پیش نویس دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی در علوم پزشکی گفت: این دستورالعمل به صورت بازدارنده و تنها به منظور بهداشت پژوهش و پیشگیری از وقوع تخلف خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد واسعی در نشست تخصصی کشوری بررسی پیش نویس دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی در علوم پزشکی در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: رشد پژوهش در کشور ایجاب می کند که این موضوع به طور جدی پیگیری شود. این یک اصل است که هر چه تعداد تولیدات محصول پژوهشی بیشتر شود خطای آن نیز بیشتر می شود و این دستورالعمل پیشگیری از این وقوع این خطاها است.

دکتر واسعی خاطرنشان کرد: ما وظیفه داریم به هر حال احتمال تخلف پژوهشی را در نظر بگیریم و با بررسی این دسته از تخلفات حکم صادر شود. در حال حاضر در دانشگاههای علوم پزشکی به صورت سلیقه ای در این زمینه اقدام می شود و با توجه به نبود دستورالعمل کشوری این نقیصه باید برطرف شود.

وی با اشاره به لزوم رعایت انصاف و عدالت در رسیدگی به تخلفات پژوهشی گفت: برای تهیه این دستورالعمل از آیین نامه های ۱۰ کشور استفاده شده و باید توجه داشت که اگر برای تخلفات کوچک جرایم سنگین و برعکس آن تعیین شود اعتماد اعضای هیئت علمی سلب می شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یادآور شد: در تعیین مجازات برای تخلفات پژوهشی قصدمان تنها تهذیب جامعه است و هیچ گونه رفأتی در جرم های اثبات شده نخواهیم داشت اما در مقابل در برابر ظن و گمان و شک نیز خواهیم ایستاد و اگر کسی شک و تردید ایجاد کرد نیز با او برخورد می شود.

 

 

 

 

 

 

 

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها