Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: خدمات پژوهشى و آموزشى از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند.

دولت در راستاى گسترش و تقویت پژوهش در کشور و حمایت از خدمات آموزشى مراکز دانشگاهى و انجمنهاى علمى ارائه خدمات پژوهشى و آموزشى را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاى امور اقتصادى و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعى و بهداشت، درمان و آموزش پزشکى آیین‌نامه بند (۱۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرد.

بر اساس این آیین نامه، ارائه خدمات پژوهشى (تحقیقاتى و فناوری) و آموزشى توسط مدارس، مراکز فنى و حرفه‌ای، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، مراکز و مؤسسات آموزشى و پژوهشى که داراى مجوز از مراجع ذیصلاح قانونى باشند و انجمنهاى علمى که از وزارتخانه‌هاى علوم، تحقیقات و فناورى و بهداشت، درمان و آموزش پزشکى مجوز دریافت کرده‌اند، مشمول معافیت ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده شدند.

بر این اساس، ارایه خدمات غیرمرتبط با خدمات آموزشى و پژوهشى و سایر فعالیتهاى خارج از مجوز، توسط واحدهاى یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض هستند.

بر اساس این مصوبه، ارائه دهندگان خدمات آموزشى و پژوهشى مکلفند مجوزهاى اخذ شده از مراجع ذیصلاح قانوین را به سازمان امور مالیاتى کشور ارائه دهند تا پس از بررسى و تأیید به واحدهاى مالیاتى ذی‌ربط ابلاغ شود.

این مصوبه از سوى دکتر پرویز داودى، معاون اول رئیس‌جمهور براى اجرا ابلاغ شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها