Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: راه اندازی سه بورد تخصصی پژوهشی در وزارت بهداشت

مدیر کل مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از راه اندازی سه بورد تخصصی پژوهشی در کشور در سطح وزارت بهداشت خبر داد و گفت: این بوردها در سه حیطه علوم پایه، علوم بالینی و علوم دارویی تشکیل می شوند.

دکتر پرویز اولیاء افزود: در حال حاضر شاخصهای افرادی که می توانند در این بوردهای تخصصی حضور داشته باشند تهیه شده است و به زودی این بوردها کار تخصصی پژوهشی خود را آغاز می کنند.

وی یادآور شد: بوردهای تخصصی پژوهشی بازوهای مشورتی در سطح عالی هستند که شاخص ترین افراد یک حوزه تخصصی که دارای تجربیات ارزنده پژوهشی هستند در آن حضور می یابند.

دکتر اولیاء با اشاره به فعالیتهای این بوردهای تخصصی خاطرنشان کرد: افراد حاضر در بوردهای تخصصی پژوهشی در داوری های فعالیتهای پژوهشی و سایر ارکان که به آنها نیاز باشد، حضور خواهند یافت.

وی اضافه کرد: بر اساس شاخصهای تدوین شده، رتبه علمی بالای افراد، فعالیت پژوهشی و سابقه موثر همکاری در دانشگاهها در انتخاب این افراد نقش دارد. پس از تهیه فهرستی از این افراد در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، اعضای بوردها مشخص می شوند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها