Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: رونمایی نقشه جامع علمی کشور بزودی در نهاد ریاست جمهوری

معاون ارتباطات شورای عالی انقلاب فرهنگی از رونمایی نقشه جامع علمی کشور در نهاد ریاست جمهوری در آینده نزدیک خبر داد.

بابک نگاهداری افزود: نقشه جامع علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی به اعضای این شورا ارائه شده است.

وی اظهار داشت: در نهایت این نقشه پس از تأیید مقام معظم رهبری در نهاد ریاست جمهوری و با حضور رئیس جمهور طی دو تا سه هفته آینده (در زمان انتشار خبر) رونمایی می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها